Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bìa giáo án Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thanh Thảo
Ngày gửi: 09h:32' 22-09-2009
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án tự chọn môn Đại số lớp 11
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201O

Giáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - Tin

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================


Giáo án tự chọn môn Hình học lớp 11
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201O

Giáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - TinSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án môn Đại số lớp 11
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201OGiáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - TinSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án tự chọn môn Giải tích lớp 12
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201OGiáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - Tin
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án tự chọn môn Hình học lớp 12
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201OGiáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - TinSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án môn Giải tích lớp 12
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201OGiáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán - TinSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án môn Hình học lớp 12
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201O


Giáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán – Tin

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP
================ o0o ================Giáo án môn Hình học lớp 11
HKI- NĂM HỌC 2009 – 201OGiáo viên: Đặng Thị Thanh Thảo
Tổ : Toán – Tin


 
Gửi ý kiến