Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phan phoi chuong trinh lich su lop 11NC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Linh
Ngày gửi: 08h:19' 22-09-2009
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình môn Lịch sử Lớp 11
(Nâng cao)
Năm học 2009 - 2010
Biên chế năm học 37 tuần
Cả năm: 37 tuần (70 tiết)
Học kì I: 19 tuần (18 tuần thực học, 1 tuần dự trữ) - 36 tiết
Học kì II: 18 tuần(17 tuần thực học, 1 tuần dự trữ) - 34 tiết
Học kì I
Phần một. Lịch sử thế giới cận đại
Chương I. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI-cuối thế kỉ XVIII)
Tiết 1 Bài 1. Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI
Tiết 2 Bài 2. Cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII
Tiết 3,4 Bài 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa sau thế kỉ XVIII
Tiết 5,6,7 Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương II. Các nước Âu-Mĩ (đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Tiết 8 Bài 5. Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến Hội nghị Viên.
Tiết 9,10 Bài 6. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII-giữa thế kỉ XIX).
Tiết 11,12 Bài 7. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)
Tiết 13 Bài 8.Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Tiết 14 Bài 9.Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (tiếp theo)
Tiết 15 Làm bài tập Lịch sử
Tiết 16 Làm bài kiểm tra viết
Chương III. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Tiết 17 Bài 10. Phong trào đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
Tiết 18 Bài 11. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học-Quốc tế thứ nhất
Tiết 19,20 Bài 12. Công xã Pa-ri (1871)
Tiết 21 Bài 13. Phong trào công nhân quốc tế (cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
Tiết 22 Bài 14. V.I. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX-Cách mạng Nga (1905-1907)
Chương IV. Các nước châu Á (từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Tiết 23 Bài 15. Nhật Bản
Tiết 24 Bài 16. Ấn Độ
Tiết 25,26 Bài 17. Trung Quốc
Tiết 27,28,29 Bài 18. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)
Chương V. Các nước châu Phi, Mĩ La-tinh thời cận đại
Tiết 30 Bài 19. Châu Phi
Tiêt 31 Bài 20. Khu vực Mĩ La-tinh
Chương VI. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Tiết 32,33 Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Tiết 34 Bài 22. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
Tiết 35 Làm bài tập lịch sử
Tiết 36 Kiểm tra học kì IHọc kì II
Phần hai. lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương VII. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
Tiết 37,38 Bài 23. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Tiết 39,40 Bài 24. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
Chương VIII. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Tiết 41 Bài 25. Khái quát về các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Tiết 42 Bài 26. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Tiết 43 Bài 27. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Tiết 44 Bài 28. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương IX. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Tiết 45 Bài 29. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
Tiết 46,47 Bài 30. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương X. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Tiết 48,49,50 Bài 31. Chiến tranh thế giới
No_avatar
nhu* l Ngạc nhiên
 
Gửi ý kiến