Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tùng
Ngày gửi: 22h:25' 16-09-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 462
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP 3

Giáo viên: Nguyễn Kim Hoa
Tr­êng tiÓu häc NguyÔn Tr·i – Hµ §«ng
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu chức năng của lá cây.
2. Người ta sử dụng lá cây vào những việc gì?
Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương, hình dạng của hoa.
* Nói tên, màu sắc của các loài hoa có trong hình.

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương, hình dạng của hoa.
* Nói tên, màu sắc của các loài hoa có trong hình.

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương, hình dạng của hoa.
* Nói tên, màu sắc của các loài hoa có trong hình.
* Nói tên, màu sắc, mùi hương của các loài hoa bạn sưu tầm được.
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 2: Các bộ phận của hoa.

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 2: Các bộ phận của hoa.

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Mỗi bông hoa thường có cuống, đài, cánh và nhị.
Hoạt động 3: Vai trò và ích lợi của hoa.

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 3: Vai trò và ích lợi của hoa.

Hoa là cơ quan sinh sản của cây.
Hoa thường dùng để trang trí, làm nước hoa và nhiều việc khác.

* Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương, hình dạng của hoa.
* Hoạt động 2: Các bộ phận của hoa.
* Hoạt động 3: Vai trò và ích lợi của hoa.


Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA- Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Các loài hoa thường khác nhau về hình dạng, màu sắc và mùi hương.
- Mỗi bông hoa thường có cuống, đài, cánh và nhị.
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 47: HOA
Hoạt động 4: Trò chơi.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến