Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2:Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ Thành Công (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:40' 28-08-2009
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn : 16/08/2009
Ngày dạy : 18/08/2009
Tiết : 2
Tuần : 2 ( HKI )

BÀI 2 : XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ.


I. Mục tiêu bài học :
1. Về kiến thức :
- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa, khu vực hóa và hệ quả của toàn cầu hóa, khu vực hóa.
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và đặc điểm của một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
2. Về kỹ năng :
- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của một số liên kết kinh tế khu vực.
- Phân tích bảng 2 để nhận biết lãnh thổ các nước thành viên quy mô về dân số, GDP của một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
3. Về thái độ :
- Nhận thức được tính tất yếu của toàn cầu hóa, khu vực hóa. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân trong sự đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.
4. Kiến thức trọng tâm :
- Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế.
- Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực, hệ quả của khu vực hóa kinh tế.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bản đồ các nước trên thế giới. Lược đồ các tổ chức liên kết kinh tế thế giới, khu vực.
III. Phương pháp : - Thảo luận, phát vấn.
IV. Tiến trình tổ chức dạy học :
1. định lớp : ( Kiểm diện sĩ số ghi vào sổ đầu bài )
2. Kiểm tra bài cũ :
CH 1: Trình bày những đặc điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.
( GDP/người, cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế, chỉ số xã hội, chỉ số HDI.
CH 2 : Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế xã hội thế giới. ( Sgk trang 8, 9.
3. Bài mới :
- Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các nền kinh tế; đồng thời tạo ra những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CHÍNH

HÐ1 : Cả lớp
Giáo viên nêu tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại trên phạm vi toàn cầu ( làm rõ nguyên nhân của toàn cầu hóa nền kinh tế. Sau đó dẫn dắt học sinh cùng phân tích các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế và hệ quả của nó đối với nền kinh tế thế giới và của từng quốc gia. Học sinh trả lời các câu hỏi sau :
- Nêu các biểu hiện rõ nét của toàn cầu hóa kinh tế ?
- Hãy tìm ví dụ chứng minh các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế. Liên hệ với Việt Nam.
- Đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, theo em, toàn cầu hóa là cơ hội hay thách thức ?
- Nêu và phân tích mặt tích cực và tiêu cực của toàn cầu hóa nền kinh tế.
* Trong quá trình giảng giải, giáo viên có thể sử dụng các thông tin sau :
- Toàn cầu hóa là xu thế của thời đại nhưng xét đến cùng cũng do con người tạo ra, là kết quả phức hợp của nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến 3 yếu tố chính : CMKH và CN hiện đại; nền kinh tế thị trường hiện đại; chính sách có tính toàn cầu của Mĩ, của các cường quốc khác và của mọi quốc gia lớn nhỏ trên thế giới.
- Nền kinh tế thực sự toàn cầu hóa đã chiếm một nửa toàn bộ hoạt động kinh tế của loài người và đang tăng lên nhanh chóng, tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến phần còn lại.
- Những thành tựu của công nghệ tin học và viễn thông đã làm tăng vọt các năng lực sản xuất và các luồng thông tin, kích trhích cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách không gian và thời gian tạo điều kiện cho quá trình toàn cầu hóa.
- Toàn cầu hóa về tài chính có khả năng mang lại nguồn vốn cho các nước đang phát triển nếu các nước này biết khai thác 1 cách khôn ngoan, tạn dụng được các cơ hội và tránh được các hiểm họa.
- Với Việt Nam và các nước đang phát triển toàn cầu hóa vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn.
- Có thể nói bản chất của toàn cầu hóa là 1 cuộc chơi, là 1 trận đấu, ai thông minh sáng suốt
 
Gửi ý kiến