Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án 11 hinh hoc đẹp 3 cột

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ánh Dương
Ngày gửi: 14h:05' 27-08-2009
Dung lượng: 609.0 KB
Số lượt tải: 1873
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 10/11/08
Ngày dạy: 13/11/08
Tuần 12
CHƯƠNG II – ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
Tiết: 12 §1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Mục tiêu:
Kiến thức: Giúp cho HS nắm được :
Khái niệm mặt phẳng.Điểm thuộc mặt phẳng và điểm không thuộc mặt phẳng.
Hình biểu diễn của một hình trong không gian.Các tính chất hay các tiên đề thừa nhận.
Kỷ năng:
Xác định được mặt phẳng trong không gian.Điểm thuộc và không thuộc mặt phẳng.
Một số hình chóp và hình tứ diện.Biểu diễn nhanh một hình trong không gian.
Thái độ:
Liên hệ với nhiều vấn đề có trong thực tế với bài học.Có nhiều sáng tạo trong hình học.
Hứng thú trong học tập, tích cực phát huy tính độc lập trong học tập.
Chuẩn bị:
GV: Hình vẽ SGK.Thước kẻ, phấn màu, …
HS: Đọc bài trước ở nhà, có thể liên hệ các bài đã học ở lớp dưới.
Phương pháp dạy học: Gợi mở, quan sát, vấn đáp.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC & CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số ( 1 phút )
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
ĐỘNG
NỘI DUNG

GIÁO VIÊN
HỌC SINH


Hoạt dộng 1:( 10’-12’)
Đường thẳng đi qua A và B chứa trọn đoạn thẳng AB. Mặt phẳng cũng chứa trọng ∆ABC nhưng không có giới hạn.
Hãy chỉ ra một vài ví dụ về mặt phẳng.
Cho tứ giác ABCD. Điểm D không thuộc (ABC) đúng hay sai?
Nêu khái niệm mp và cách biểu diễn mp trong không gian; kí hiệu mp.

Nêu kí hiệu điểm thuộc mặt phẳng và không thuộc mặt phẳng.

Chú ý.
Mặt hồ yên lặng, mặt bàn, mặt bảng, …
Sai.


Ghi khái niệm mặt phẳng.


Chú ý ghi bài.
1. Khái niệm mở đầu.
Mặt phẳng là gì?
Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn.
Để biểu diễn mp thường dùng hình bình hành hoặc một miền góc và ghi tên mp vào một góc.
Kí hiệu: Dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hi lạp để biểu diễn. Ví dụ mặt phẳng (P) có thể viết mp(P) hay (P).
Điểm thuộc mặt phẳng:
Điểm A thuộc (α) ta kí hiệu: A  (α), A không thuộc (α) ta kí hiệu A .

Cho 4 điểm không đồng phẳng, hãy vẽ 1 tứ diện.Hãy biểu diễn một hình lập phương.
Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng vẽ.Cho học sinh vẽ biểu diễn lên giấy.Kết luận:
Ghi bài.
Qui ước vẽ hình không gian. (SGK)

Hoạt dộng 2: ( 18’-20’)
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 3 điểm thẳng hàng?
Nêu tính chất.
Có một và chỉ một đường thẳng.
Ghi tính chất 1.
Tính chất 1:
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Có bao nhiêu mặt phẳng tạo nên từ hình bình hành?
Có một và chỉ một mặt phẳng.
Tính chất 2:
Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Cho hình bình hành ABCD, AC cắt BD tạo O. Điểm A có thuộc đường thẳng OC hay không?
Học sinh chú ý theo dõi và trả lời câu hỏi của giáo viên.
Tình chất 3:
Nếu một đường thẳng đi qua 2 điểm thuộc một mp thì đường thẳng đó nằm trọn trong mp.

Nếu mặt bàn không phẳng thì thước có nằm trọn trên mặt bàn tại mọi vị trí không?
Nếu thước nằm trọn trên mặt bàn tại mọi vị trí thì mặt bàn có phẳng hay không?
Không.

Quan sát hình 2.12 SGK.
Điểm M có thuộc BC không? Vì sao?
M có thuộc mp(ABC) không? Vì sao?

Có. Theo tính chất 2.

Có. Theo tính chất 3.


Hai mặt phẳng phân biệt có 3 điểm chung thì 3 điểm ấy quan hệ với nhau như thế nào?
Ba điểm đó thẳng hàng (cùng nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng)
Tính chất 4, 5:
(SGK)

Quan sát hình vẽ 2.15 SGK.
Điểm I thuộc đường thẳng nào?
Điểm I có thuộc (SBD)? Vì sao?
Điểm I thuộc đường
 
Gửi ý kiến