Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TIẾT 5: DINH DƯỠNG NITO Ở THỰC VẬT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:09' 26-08-2009
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 3
Ngày soạn:27/8/2009 Bài 5:
Ngày dạy:29/8/2009
Tiết dạy :5
Lớp dạy:B8, B9.

I.Mục tiêu:
-Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây.
- Trình bày được quá trính đồng hóa nitơ trong mô thực vật.
-Hs nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây.
- Trình bày được các con đường cố định nitơ và vai trò của qúa trìmh cố định nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt.
- Nêu được mối quan hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường
II. Trọng tâm:
-Vai trò của nitơ và con đường đồng hóa nitơ trong mô thực vật .
- Trình bày được các con đường cố định nitơ
III.Chuẩn bị:
-Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 SGK
- Hình 6.1; 6.2 sgk
IV.Tiến trình:
1 Ổn định:
- Kiểm diện ghi vắng ở sổ đầu bài.
2 Kiểm tra bài cũ:
CH1:Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là gì? Có những loại nào?
CH2: Vì sao phải bón phân hợp lí, tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống cây trồng?
3/Bài mới:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung

-Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2
?Em hảy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát triển của cây?
- Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào?
-Nitơ có vai trò gì đối với cây?


- Biểu hiện của cây khi thiếu nitơ? Vì sao?

- Khi biết cây trồng thiếu nitơ cần làm gì?
-Cho HS nghiên cứu mục II.1
?Sosánh dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường ngoài với dạng nitơ trong cơ thể thực vật? Như vậy để sử dụng được cây phải thực hiện quá trình nào?
- Qúa trình khử nitrát thực hiện ở bộ phận nào? Và được thực hiện như thế nào?


-NH3 trong mô thực vật được đồng hóa như thế nào?
-Sự hình thành amít có ý nghĩa như thế nào?


- Hãy nêu các dạng Nitơ chủ yếu trên trái đất?
-Trong đất có những dạng nitơ nào, loại nitơ mà cây có thể hấp thụ được? Hoàn thành phiếu học tập số 1.


-Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình chuyển hóa nitơ trong tự nhiên?

-Cho HS đọc mục II.2 và quan sát hình 6.1 và phát phiếu học tập cho HS
?Hãy trình bày con đường cố định nitơ phân tử bằng cách điền vào phiếu số 2.
-Thế nào là phản nitrat hoá? Nguyên nhân? Aûnh hưởng của nó vơí cây thế nào?
- Làm thế nào để ngăn chặn quá trình phản nitrat hoá?
- Thế nào là cố định nitơ phân tử?
- Hãy chỉ ra con đường cố định nitơ phân tử trong đất và sản phẩm của quá trình ?

- Thế nào là con đường sinh học cố định nitơ? Cần có yếu tố nào tham gia?


-Yêu cầu HS đọc thông tin ở mục IV.
?Thế nào là bón phân hợp lí?
-Phương pháp bón phân? Cơ sở sinh học của từng phương pháp?

-Phân bón có quan hệ với năng suất cây trồng và môi trường như thế nào?

-Mô tả được cách tiến hành thí nghiệm.
-Nêu được nhận xét:Khi thiếu nitơ cây phát triển không bình thường.
- NH4+, NO3-
-Nitơ có trong thành phần các hợp chất của cây.
- Do diệp lục không được hình thành.
- Bón phân đạm.

-Nghiên cứu SGK trả lời.


- Khử nitrat.

- Ở mô rễ và mô lá.
- HS phân tích sơ đồ quá trình khử nitrát thành hai giai đoạn.
-NH3 trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường:
+Amin hóa trực tiếp
+Chuyển vị amin
+Hình thành amít

- HS nghiên cứu SGK trả lời.

- Nitơ liên kết trong đất, trong không khí: N2, NO, NO2
-sau khi thảo luận HS điền vào phiếu
VK a môn hóa
NH3 NH4+
VK nitrát hóa
NO3 NH4+

-N2 + VSV cố định( NH3 cây trồng đồng hoá được
Nghiên cứu SGK , thảo luận điền vào phiếu.
Vẽ sơ
 
Gửi ý kiến