Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai12.ho hap o thuc vat.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Duy Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:47' 22-08-2009
Dung lượng: 203.0 KB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
Bài 12. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
-------- o0o --------
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:
Nêu được bản chất của hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
Phân biệt được các con đường hô hấp ở thực vật liên quan với điều kiện có hay không có ôxi.
Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp.
Nêu được ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố môi trường đối với hô hấp.
Nội dung trọng tâm: Các con đường hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp.
Chuẩn bị
Phương pháp:
Phương pháp chính: hỏi – đáp và thảo luận.
Phương pháp xen kẽ: giảng giải.
Phương tiện dạy học:
Hình 12.1/trang 51-SGK, hình 12.2/trang 53-SGK phóng to.
Phiếu học tập.
Nội dung và tiến trình lên lớp:
Kiểm tra bài cũ: <6 phút>
Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, vệ sinh
Hỏi: Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp?
Vào bài mới:
Mở bài: <1 phút>
Đặt câu hỏi để vào bài:
Ở thực vật có hô hấp không? Hô hấp ở thực vật là gì? Diễn ra như thế nào? ( nội dung các câu trả lời đó chính là nội dung của bài học hôm nay.
Tiến trình dạy học: <35 phút>

Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức

* Bước 1
Giáo viên: Cho học sinh quan sát hình 12.1. Sách giáo khoa
? Hãy mô tả thí nghiệm. Các TN a, b, c nhằm chứng minh điều gì?
Sau khi mô tả cách làm thí nghiệm
Học sinh nêu đợc:
+ TN a: chứng minh hạt nảy mầm thải CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 của môi trường).
+ TN b: nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp thụ Oxi
+ TN c: phát hiện hạt nảy mầm thải nhiệt
? Hô hấp là gì? Bản chất của hiện tượng HH?

Học sinh nêu ý kiến có thể cha đầy đủ.
Giáo viên: giải thích thêm về thực chất của quá trình hô hấp* Bước 2.
Giáo viên: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, và kết quả phân tích các thí nghiệm nêu trên.
? Hãy viết phương trình hô hấp tổng quát?
Học sinh viết phơng trình, sau đó Giáo viên cho các học sinh khác bổ sung.

* Bước 3.
Giáo viên cho học sinh đọc mục I.3 kết hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.
? Hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?
Học sinh : sau khi thảo luận cần nêu đọc các ý cơ bản: Tạo năng lượng để duy trì các hoạt động sống của cơ thể.

* Bước 4.
Giáo viên: Quan sát hình 12.2
? Ở thực vật có thể xảy ra những con đường hô hấp nào?
Học sinh hai con đường hô hấp: hiếu khí và hô hấp kị khí

Giáo viên cho học sinh đọc mục II.1, quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số 1 cho học sinh
Phiếu học tập số 1

Điểm phân biệt
HH kị khí
HH hiếu khí

Điều kiệnNơi xảy raSản phẩmNăng lượng GP? Hãy phân biệt phân giải kị khí và phân giải hiếu khí?
- Giống nhau: có quá trình đường phân.
- Khác nhau: điều kiện (oxi), nơi xảy ra, sản phẩm cuối cùng, năng lượng đợc giải phóng.
Học sinh trả lời bằng cách điền các thông tin thích hợp vào phiếu học tập.
Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học sinh khác làm vào phiếu cá nhân.
Sau khi học sinh làm xong Giáo viên cho nhận xét, bổ sung.

* Bước 5.
Giáo viên: Cho học sinh nghiên cứu mục III, và quan sát hình 12.3
? Hô hấp sáng là gì? Xảy ra ở đâu? Hô hấp sáng có lợi hay có hại cho thực vật?
Học sinh sau khi thảo luận trả lời hiện tượng hô hấp sáng, nêu tên các bào quan tham gia, và thấy đợc tác hại của nó đối với thực vật.


* Bước 6.
Giáo viên cho học sinh đọc mục IV, kết hợp với các kiến thức đã học.
? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có quan hệ với nhau như thế nào
 
Gửi ý kiến