Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai11.quang hop va nang suat cay trong.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Duy Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:45' 22-08-2009
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
Bài 11. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
-------- o0o --------
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:
Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng.
Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển cường độ quang hợp.
Nội dung trọng tâm: tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển cường độ quang hợp.
Chuẩn bị
Phương pháp:
Phương pháp chính: thảo luận.
Phương pháp xen kẽ: giảng giải và hỏi – đáp tái hiện và gợi mở.
Phương tiện dạy học:
SGK và các loại sách báo khác có liên quan đến nội dung bài học (nếu có).
Nội dung và tiến trình lên lớp:
Kiểm tra bài cũ: <6 phút>
Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, vệ sinh
1/. Nêu sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến cường độ quang hợp.
2/. Mô tả sự phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2.
Vào bài mới:
Mở bài: <1 phút>
Khẳng định vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng (quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng. Người ta đã ứng dụng kiến thức này thông qua việc điều khiển cường độ quang hợp để tăng năng suất cây trồng như thế nào? Nội dung câu trả lời chính là nội dung của bài học hôm nay.
Tiến trình dạy học: <35 phút>
Hoạt động GV và HS
Nội dung


1:
GV yêu cầu HS nghiên cứu mục I để:
Nêu 1 số khái niệm liên quan:
+ Cường độ QH
+ Năng suất sinh học
+ Năng suất kinh tế
HS nghiên cứu SGK ( trả lời
GV hoàn thiện nội dung.

GV hỏi để nhấn mạnh nội dung:
Vì sao nói quang quyết định năng suất cây trồng?
HS trả lời: Vì chỉ có quang hợp mới tạo ra được chất hữu cơ (phần vật chất của cây).

GV dẫn dắt HS vào phần II: giữa năng suất cây trồng và QH có mối quan hệ phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến QH. Do đó thông qua sự điều tiết QH mà người ta có thể nâng cao năng suất cây trồng.
I. QH quyết định năng suất cây trồng:
* Khái niệm:
- NSSH: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian strưởng
- NSKT: là sp của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan(hạt, củ, lá...) chứa các sp có giá trị ktế đối với con người.- QH tạo ra 90-95% chất khô trong cây, phần còn lại 5-10% là các chất dd khoáng.
2:
HS nghiên cứu mục II.1:
Vì sao diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng? Tăng bằng cách nào?
HS: giải thích bằng cách nêu vai trò của lá trong quang hợp.
GV cho biết quang hợp phụ thuộc vào trị số diện tích lá (m2 lá/m2 đất )
Với cây lấy hạt trị số cực đại là: 30.000-40.000 m2 lá /ha
Với cây lấy củ và rễ trị số cực đại là: 40.000-55.000 m2 lá/ha.
HS nghiên cứu mục II.2 và cho biết: biện pháp để tăng cường độ quang hợp là gì?

HS: cần nêu được :
- Làm cho bộ lá phát triển.
- Điều tiết QH.
- Tuyển chọn giống có khả năng QH cao.

GV đặt câu hỏi để mở rộng thông tin cho HS: Những giống lúa có năng suất cao, bộ lá thường có đặc điểm như thế nào?
HS: lá lúa có bản rộng, cứng, đứng tạo 1 gốc hẹp với thân.
II. Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết QH.
1. Tăng diện tích lá:
Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ QH dẫn đến tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trồng.2. Tăng cường độ QH
- Cường độ QH thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy QH (lá)
- Tăng cường độ QHù bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lý, tuỳ thuộc vào giống, loài cây trồng.
- Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ QH cao.3. Tăng hệ số kinh tế
(HS về nhà tham khảo thêm)

Củng cố và dặn dò: <3 phút>
-
 
Gửi ý kiến