Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình Anh 10 CTC và tự chọn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Hương
Ngày gửi: 15h:12' 16-08-2009
Dung lượng: 196.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THPT

( ( (


Năm học 2008- 2009


Trường THPT
kế hoạch giảng dạy
Môn: Tiếng Anh- Lớp 10
Chương trình chuẩn:
Tổng số tiết: 111( 37 tuần x 3tiết/ tuần= 111 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần x 3 tiết/ tuần = 57 tiết
Học kỳ II: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Chương trình tự chọn:
1 tiết/ tuần x 37 tuần = 37 tiết
Học kỳ I: 19 tiết
Học kỳ II: 18 tiếtHọc kỳ I:
Tuần
Tiết PPCT
Nội dung bài
Phần tự chọn
Ghi chú


1

Rewiew

Reading : Daily routines.

Dạy sau tiết 2Unit 1: Reading

Unit 1: Speaking
2

Unit 1: Listening
Language focus: Tenses: The present & the past simple

Dạy sau tiết 6Unit 1: Writing

Unit 1: Language focus
3

Unit 2: Reading

Reading : School talks

Dạy sau tiết 7Unit 2: Speaking

Unit 2: Listening
4

Unit 2: Writing

Language focus: Tenses: Wh- questions in different tenses

Dạy sau tiết 11Unit 2: Language focus

Unit 3: Reading
5

Unit 3: Speaking

Writing: People’s background

Dạy sau tiết 15Unit 3: Listening

Unit 3: Writing
6

Unit 3: Language focus
Language focus: Tenses: The past perfect & the past simple.

Dạy sau tiết 16Test yourself A

Test 45’
7

Correct the paper

Reading: Special education.

Dạy sau tiết 20Unit 4: Reading

Unit 4: Speaking
8

Unit 4: Listening

Writing: Write a letter of complaint.

Dạy sau tiết 23Unit 4: Writing

Unit 4: Language focus
9

Unit 5: Reading

Reading: Technology
and you.

Dạy sau tiết 25Unit 5: Speaking

Unit 5: Listening
10

Unit 5: Writing
Writing: Writing a set of instructions


Dạy sau tiết 28Unit 5: Language focus

Unit 6: Reading
11

Unit 6: Speaking

Reading: An excursion


Dạy sau tiết 30Unit 6: Listening

Unit 6: Writing
12

Unit 6: Language focus

Writing: write a confirmation letter.

Dạy sau tiết 33Test yourself B

Test 45’
13

Correct the paper

Reading: The mass media

Dạy sau tiết 38Unit 7: Reading

Unit 7: Speaking
14

Unit 7: Listening
Writing: Write an exposition about the mass media

Dạy sau tiết 41Unit 7: Writing

Unit 7: Language focus
15

Unit 8: Reading

Reading: The story of my village

Dạy sau tiết 43Unit 8: Speaking

Unit 8: Listening
16

Unit 8: Writing

Writing: Giving direction

Dạy sau tiết 46Unit 8: Language focus

Test yourself C
17

Review 1

Language focus: Reported speech

Dạy sau tiết 47Review 2

Review 3
18

Review 4

Practice: Exercises

Dạy sau
 
Gửi ý kiến