Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẩu biên bản họp phụ huynh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bảo Thy
Ngày gửi: 12h:30' 14-08-2009
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 3902
Số lượt thích: 0 người
Trường ................... cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Lớp .................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................( (.................


biên bản hội nghị phụ huynh
Năm học 2008 - 2009

Ngày họp : 20 tháng 9 năm 2008
Địa điểm : Phòng học lớp .... trường ..................
I/ thành phần gồm :
- GVCN lớp : Cô giáo. .......................................................................
- Phụ huynh học sinh : Có mặt..................................
Vắng mặt...............................
II/ Nội dung:
1/ GVCN nêu đặc điểm , tình hình lớp ...............
Tổng số học sinh:.................................................
Nam :...................Nữ ..........................................
Thuận lợi :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Khó khăn :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2/ Kế hoạch năm học ..................
a/ Đối với PHHS :
- Quan tâm đến việc học tập của con em mình , thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý học sinh ở nhà.
- Sắp xếp thời gian, tạo điều kiện cho con em học tập.
- Mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập.
- Đóng góp các khoản theo quy định đủ, đúng thời gian.
- Thường xuyên phối kết hợp với nhà trường trong việc GD học sinh.
b/ Đối với GVCN: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3/ Thông qua các khoản đóng góp theo quy định và theo thoả thuận. ..............................................................................................................................3/ Thông qua các khoản thu theo quy định và theo thoả thuận.

a/ Đóng góp theo quy định :
BHYT : ......./năm
BHTT : ......./năm
Đội + sao nhi đồng : ........../năm
Quỹ Chữ thập đỏ :...../năm
Học phí tin học :......đ/tháng


b/ Đóng góp theo thoả thuận :
Điện : .....đ/ năm
Vệ sinh : .....đ/ năm
Khen thưởng : .....đ/ năm
Quỹ hội CMHS : .....đ/ năm
Khám SK( Sổ+phí khám) : .....đ/ năm

Quỹ lớp : .....đ/ năm4/ ý kiến của phụ huynh học sinh ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III/ Thống nhất giữa phụ huynh và nhà trường
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV/ Bầu chi hội Phụ huynh:
Chi hội trưởng: Ông ( Bà )..............................................................
Chi hội phó : Ông ( Bà ).............................................................

Biểu quyết chung…………..%
Hội nghị kết thúc vào hồi...........giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản và được đọc lại cho toàn thể phụ huynh có mặt cùng nghe và thống nhất ký tên./.


Đại diện Phụ huynh học sinh GVCN lớp

Hội trưởng Hội phó

 
Gửi ý kiến