Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP CN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Tư
Ngày gửi: 12h:51' 11-08-2009
Dung lượng: 9.0 KB
Số lượt tải: 2369
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: 8A7 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
< Tuần ……… >
Hôm nay, vào lúc …… giờ, thứ …… ngày …… tháng …… năm 200…
Tại phòng học lớp 8A7 có tổ chức sinh hoạt lớp thường kỳ.
Thành phần tham dự của buổi sinh hoạt gồm có:
- Tổng số học sinh của lớp: ………… HS
+ Có mặt: ……………………… HS + Vắng mặt: ……………………………… HS
+ Vắng có lý do: …………… HS + Vắng không có lý do: …………….. HS
- Chủ toạ: Thầy Lê Đức Tư GVCN lớp.
- Thư ký: ……………………………………………. Là học sinh của lớp 8A7
- Đại biểu: …………………………………………… Là ………………………………… của …………………………

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI SINH HOẠT LỚP:

A- ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TUẦN QUA:
I- BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ TRƯỞÛNG – BAN CÁN SỰ LỚP:
Các tổ trưởng báo cáo về tình hình của tổ:
Tổ 1:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 2:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 3:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 4:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 5:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….
Tổ 6:
Nhận xét chung: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
b- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
c- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
d- Kiến nghị lên GVCN: - Tuyên dương: ………………………………………………………………… - Phê bình: …………………………………………………………………….

Các lớp phó báo cáo:
Lớp phó học tập báo cáo:
(- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
(- Dự kiến nguyên nhân: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………........………………………….
(- Kiến nghị lên GVCN: - ĐV cá nhân: …………………………… - ĐV tổ: : ………………………………………… - ĐV lớp: : …………………………………
Lớp phó lao động báo cáo:
(- Nhận xét cá nhân tiêu biểu: - Thực hiện tốt: ………………………………………………………… - Thực hiện không tốt: ……………………………………………..
(- Dự kiến nguyên nhân: ……
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓