Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án lịch sử lớp 12 chương trình mới ban cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Thái Long
Ngày gửi: 22h:02' 02-08-2008
Dung lượng: 348.0 KB
Số lượt tải: 3375
Số lượt thích: 0 người
Phần một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI.
Chương I : BỐI CẢNH QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Bài 1/ Tiết 1 : TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH.

Ngày soạn:
Ngày giảng:
I. Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức: Học sinh năm được các nội dung cơ bản:
+ Hoàn cảnh và nội dung của hội nghị IanTa và sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới II. "Trật tự hai cực IanTa"
+ Tổ chức Liên hiệp quốc: Mục đích và nguyên tắc
+ Sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN
2/ Tư tưởng: Ý thức cộng đồng trách nhiệm trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc.
3/ Kỹ năng:
+ Sử dụng bản đồ xác định phạm vi ảnh hưởng của các nước theo thể chế IanTa
+ Phân tích - so sánh
4/ Trọng tâm: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh (mục I)
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học:
Bản đồ thế giới (Sự phân chia thế giới theo thể chế IanTa)
Ảnh tư liệu: ba nhân vật chủ yếu tại hội nghị IanTa
Sơ đồ tổ chức liên hiệp quốc
III. Hoạt động dạy và học.
1/ On định lớp
2/ Dẫn nhập vào bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung học sinh cần nắm vững

Giáo viên sử dụng bản đồ thế giới treo tường và ảnh " Hội nghị Ianta"
.
Hội nghị IanTa được triệu tập trong bối cảnh nào? Nhằm mục đích gì.

- Những quyết định quan trọng của hội nghị IanTa
Học sinh dựa vào sách giáo khoa trả lời
Giáo viên xác định trên bản đồ về vấn đề phân chia phạm vi ảnh hưởng Au - Á. giải thích: vì sao gọi là "trật tự hai cực IanTa."
(Chủ yếu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô - Mỹ

Tổ chức UNO được thành lập như thế nào ?
+Xuất phát từ nguyện vọng gìn giữ hoà bình - ngăn chặn chiến tranh của nhân dân thế giới.

+Từ quyết định của hội nghị IanTa của các nước đồng minh
(Ngày 24-10 là ngày kỷ niệm thành lập UNO
+Năm 2003: Uno có 191 nước
+20-9-1977: Việt Nam gia nhập UNO
Mục đích và những nguyên tắc hoạt động của UNO. Nguyên tắc nào là quan trọng nhất ?

Vai trò của UNO: Hợp tác - đấu tranh để duy trì hoà bình an ninh thế giới. Giải quyết xung đột ...
Học sinh dựa vào dòng in nhỏ sgk lưu ý cơ quan quan trọng nhất của UNO là Hội đồng bảo an. Tìm hiểu thêm về các tổ chức chuyên môn UNO tại Việt Nam.
Ví dụ : UNESCO, UNICEF, PAM, WHO, FAO, IMF.


Hội nghị Potxđam nhằm giải quyết vấn đề gì ?
GV giải thích thêm về vấn đề nước Đức : là một nước lớn nằm ở giữa ch6u Au, có tiềm năng mạnh mẽ về kinh tế và quân sự và là nước phát xít đầu sỏ nhất.

Mỹ thực hiên kế hoạch MacSan nhằm mục đích gì ?

5-6-1947 ngoại trưởng Mỹ Mác San công bố kế hoạch " Phục hưng châu Au"- Các nước Tây âu phải phụ thuộc và trở thành đồng minh của Mỹ.`
(Mục III chủ yếu Hs tự đọc Sgk)

I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
1/ Hoàn cảnh hội nghị IanTa:
- Chiến tranh thế giới II ở giai đoạn kết thúc
(Số phận phe Phát Xít được định đoạt
(Các nước cường quốc đồng minh cần giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới sau chiến tranh
II. Nội dung của hội nghị.
+Hội nghị IanTa (Liên Xô) Từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, hội nghị tam cường "Anh, Mỹ, Liên Xô" (Quyết định
+Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát Xít Đức-Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh
+Thành lập tổ chức liên hiệp quốc
+Thoả thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Au-Á
(Những quyết định của hội nghị IanTa đã hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh: "Trật tự hai cực IanTa"
II. Sự thành lập liên hiệp quốc.(UNO)
1/ Sự thành lập.
- Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 đại biểu 50 nước dự hội nghị tại XanPhranxixcô (Mỹ) thông qua hiến chương UNO(Tuyên bố thành lập tổ chức UNO
Trụ sở của UNO đặt tại NewYork (Mỹ)


2/ Mục đích-nguyên tắc hoạt động
a/ Mục đích:
- Duy trì hoà bình, an ninh thế giới
- Thúc đẩy quan hệb hữu nghị hớp tác quốc tế
trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết
b/ Nguyên tắc:
+Quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết
+Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chíhn trị các nước
+Không can thiệp vào việc nội bộ các nước
+Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hoà bình
+Chung sống hoà bình và nhất trí giựa năm cường quốc
c/ Các cơ quan chính của UNO
- Đại hội đồng
- Hội đồng bảo an
- Ban thư ký.III. Sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN
+Sau chiến tranh xu hướng hình thành 2 phe XHCN đối lập gay gắt với phe TBCN
+Hội nghị Pôtxđam từ 17-7 đến 2-8-1945 giải quyết vấn đề nước Đức.
+ tháng 9-1949Mỹ, Anh, Pháp lập nhà nước Cộng hoà liên bang Đức.
+Tháng 10-1949 Liên xô giúp đỡ các lực lượng dân chủ Đông Đức lập nhà nước CHDC Đức
+Từ những năm 1945-191949 các nước DCND Đông âu tiến hành những cải cách dân chủ.Từ những năm 1950 Đông âu xây dựng CNXH .Cũng từ sau chiến tranh Mỹ thực hiên kế hoạch MacSan viện trợ cho các nước Tây âu tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa hai khối TBCN (Tây âu) và XHCN (Đông âu).
Kết thúc bài học :
1/ giáo viên củng cố bài : + hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của hội nghị IANTA.
+ Mục đích, nguyên tắc hoạt động của UNO. Nêu một số tổ chức chuyên môn UNO đang hoạt động tại Việt Nam.
+ theo em vì sao vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải cải tổ UNO ?
2/ Chuẩn bị bài 2 " Liên Xô và Đông Au từ 1945- 1991" ( Câu hỏi sách giáo khoa )

Chương II : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991)
LIÊN BANG NGA (1991-2000).
BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000).
TIẾT 2 &3.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
I. Mục tiêu bài học.
1/Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản sau:
+ Những nét lớn về công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô
+ Tình hình chính trị - chính sách đối ngoại và vị trí quốc tế của Liên Xô từ năm 1945-1970
+ Tình hình các nước Đông Âu 1945-1970
2/ Tư tưởng: Đánh giá khách quan về những thành tựu xây dựng CNXH của Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1945-1970
3/ Kỹ năng: Phân tích, đánh giá các sự kiệnđã diễn ra một cách khoa học, đúng bản chất của nó.
4/ Trọng tâm: Liên Xô những năm 1945-1970 (mục 1)
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học:
- Bản đồ châu Âu
- Lược đồ các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới II
- Ảnh nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin
III. Hoạt động dạy và học.
1/ Kiểm tra bài cũ:
+ Hoàn cảnh và nội dung chính của hội nghị IanTa.
+ Mục đích - nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên hiệp quốc
2/ Dẫn nhập vào bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung học sinh cần nắm

Giáo viên có thể hỏi lại một số nội dung đã học ở lớp 11 có liên quan đến Liên Xô:
+ Liên Xô thành lập vào năm nào
+ Liên Xô xây dựng XHCN 1921-1941
Tình hình Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ II như thế nào? Vì sao Liên Xô hoàn thành khôi phục kinh tế trước thời hạn?
Giáo viên nêu hoàn cảnh trong nước(sgk)
Bên ngoài Mỹ và các đế quốc tiến hành bao vây kinh tế, cô lập chính trị để tiêu diệt Liên Xô
- Những thành tựu CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu năm 1970
Giáo viên nêu vài số liệu về sản lượng công-nông nghiệp của Liên Xô (1972: Công nghiệp chiếm 20% thế giới)


Giáo viên sử dụng ảnh và nêu ngắn gọn về chuyến bay của Gagarin- Giáo viên sử dụng lược đồ (sgk/ h5)
Giải thích các nước Đông Âu (là các nước XHCN). Bao gồm các nước thuộc Đông-Nam Âu (Trừ Hi Lạp) và Trung Âu
Giải thích khái niệm: Nhà nước DCND: Là chính quyền cách mạng của nhân dân lao động do Đảng cộng sản lãnh đạo
Giáo viên hướng dẫn học sinh lập niên biểu về sự thành lập của các nước DCND

Thời gian.
Nước CHDC ND

22 -7- 1944.
Ba lan

23- 8- 1944.
Rumani

4- 4- 1945
Hunggari

......
......

Các nước Đông âu tiến hành xây dựng CNXH trong hoàn cảnh thế nào ?
+ Khách quan: Bị các nước đế quốc bao vây , cô lập- các thế lực phản động chốn phá.
+Chủ quan : điều kiện kỹ thuật lạc hậu- CNXH là một mô hình xã hội mới mẻ.


Sự ra đời và hoạt động của khối SEV, khối VACSAVA.


Gv nhấn mạnh ý : Sụ ra đời của hai khối này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - kỹ thuật và tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và TBCN trong những năm 70.

I. Liên Xô và các nước Đông Au từ 1945 đến giữa những năm 70
1/ Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70
a. Công cuộc khôi phục kinh tế 1945-1950
+ Hoàn cảnh: sau chiến tranh thế giới II, Liên XÔ chịu những tổn thất to lớn về người và vật chất
+ Với tinh thần tự lực, tự cường, Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch khôi phục kinh tế trong 4 năm - 3 tháng:
- Công nghiệp được phục hồi và phát triển
- Nông nghiệp 1950 đạt mức 1940
- KHKT phát triển nhanh (1949 chế tạo bam nguyên tử)
b/ Liên Xô xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu năm 1970
- Từ những năm 1950 Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm liên tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ th
 
Gửi ý kiến