Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đơn xin vào Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:03' 04-06-2009
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 26765
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị thúy)

bài thu hoạch

Họ và tên: Phan Văn Tuấn
Quê quán: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất Thuyết

Đảng Cộng sản Việt Nam
-------(-------
Vĩnh Thạch, ngày 4 tháng 7 năm 2008

đơn xin vào đảng
Kính gửi: Chi uỷ: Trường THCS Tôn Thất Thuyết
Đảng uỷ: xã Vĩnh Thạch
Tôi tên là: Phan Văn Tuấn . Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1984
Nơi sinh: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Dân tộc: Kinh . Tôn giáo: Không . Nghề nghiệp: Giáo viên
Trình độ văn hoá: 12/12
Quê quán: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: An Hoà I – Vĩnh Quang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Đơn vị công tác: Trường THCS Tôn Thất Thuyết
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..................................................................................
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 17 tháng 12 năm 1998
Tại: Trường THPT Cửa Tùng – Vĩnh Linh – Quảng Trị
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày ... tháng ... năm .....
Tại: ..............................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THCS Tôn Thất Thuyết, Đảng uỷ xã Vĩnh Thạch xét cho tôi được kết
No_avatar
CÁM ƠN BẠN NHA. QUÝ HÓA QUÁ.
No_avatar
Rất cám ơn bạn về mẫu đơn này.
No_avatar
Hom nay la ngay Quan Am ra doi. 9 loc, 99 tho, 999 phuc, 9999 hy, 99999 tai qua 999999 binh an. Than tien se phu ho va phu ho ca nguoi than cua minh. Hay gui tin nay den it nhat 6 nguoi. Sau 4 ngay se luon gap may man. Neu ko gui ma xoa di ca nam se ko gap may. Gui di nhe, linh lam day!
No_avatar
rat cam on trang wed nay rat bo ich cho moi nguoi tham khao.cam on nhieu
No_avatar

chao cac anh chi toi la thanh vien moi

 

No_avatar

Ban nao co noi dung nhan thuc khac duoc khong

 

No_avatarf
cảm ơn nhé, mình cũng đang bí.hì.tham khỏa tốt
No_avatar

chao ca nha co ai giup minh voi ko nao

minh phai lam mot de tái khoa hoc o truong tieu hoc ma loay hoay mai ko chon dc chu de vi cau hoi phuc vu tim hieu chu de kho qua

 

No_avatar

Rat cam on ban vi mau don nay nha!Thank!

 

Avatar

chan thanh cam on ban rat rat rat nhieu`

 

 
Gửi ý kiến