Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban tu nhan xet, danh gia, xep loai giao vien

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ØM.Doan
Người gửi: Nguyễn Trọng Đoan
Ngày gửi: 06h:17' 22-05-2009
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 2265
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT LÀO CAI cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
TRƯỜNG THPT SỐ 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MƯỜNG KHƯƠNG
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm học 2008 – 2009

- Họ và tên : Mr. Doan
- Đơn vị công tác : Trường THPT huyện Mường Khương
- Nhiệm vụ được phân công : Dạy môn Ngữ văn lớp 10A1, 10A2, 10A3; dạy môn Giáo dục hướng nghiệp lớp khối 11; chủ nhiệm lớp 10 A2.
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
- Tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách cảu nhà nước.
- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
b. Chấp hành chính sách pháp luật nhà nước
- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của nhà nước, không vi phạm pháp luật.
- Chấp hành tốt, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.
c. Việc chấp hành qui chế của nghành, qui định của cơ quan
- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa cụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, Qui định của địa phương.
- Đảm bảo ngày giờ công, không đi muộn về sớm, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, luôn trung thực, khách quan trong coi, chấm thi, đánh giá, xếp loại; chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp, trong trường.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống
- Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sáng giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, luôn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong giáo viên, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh
- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.
đ. Tính trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp, thái độ phục vụ học sinh và nhân dân tốt.
- Tôi luôn có ý thức cao trong việc xây dựng tập thể đoàn kết gắn bó, trong sạch, luôn thẳng thắn, trung thục trong đấu tranh chống tiêu cực, phê bình và tự phê bình, đúng mực trong phục vụ học sinh và nhân dân, thương yêu và giúp đỡ học sinh.
- Luôn kính trọng người trên, phục tùng tổ chức.
2. Về kiến thức
a. Kiến thức cơ bản chuyên ngành:
- Đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn thận theo hướng đổi mới.
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng, đã hướng dẫn học sinh khai thác đầy đủ, sâu sắc, có trọng tâm, có hệ thống nội dung các bài học thuộc chuyên môn. Kết quả học tập của học sinh có tiến bộ rõ rệt.
- Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
b. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học
- Có kiến thức cơ bản về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học vững vàng, vận dụng được chúng vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
- Luôn ứng xử đúng mực, có văn hoá, có nghệ thuật sư phạm trong xử lí các tình huống dạy học và giáo dục nảy sinh.
- Luôn sát sao tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, diễn biến tâm lí, tư tưởng, tình cảm của học sinh để có cách xử lí hiệu quả nhất.
- hiện giáo dục học sinh cá biệt có hiệu quả.
c. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
- Tham gia học tập, ngiên cứu cơ sở lí luận của việc kiểm tra đánh giá đối với hoạt động dạy học và gi
 
Gửi ý kiến