Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRẬN ĐỀ TOÁN 4 CUỐI KÌ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hưng
Ngày gửi: 22h:36' 07-12-2017
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2017 - 2018

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng cơ bản
 Mức 4
Vận dụng nâng cao
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5.
Số câu
3
2

21
3
5


Số điểm
3,0
1,0

1,01,0
3,0
3,0


Câu số
1; 2; 3
Bài 1a, 1b


Bài 1c 1dBài 3
1, 2, 3
Bài 1
Bài 3


Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
Số câu
1

1

2Số điểm
0,5

0,5

1,0Câu số
5

4

5; 4


Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
Số câu
22Số điểm
1,01,0Câu số
6; 76; 7


Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Số câu

11


Số điểm

2,02,0


Câu số

 Bài 2Bài 2

Tổng
Số câu
4
2
1
2
2
1

1
7
6


Số điểm
3,5
1,0
0,5
1,0
1,0
2,0

1,0
5,0
5,0


Câu số
1;2;3;5
Bài 1a, 1b

4
 Bài 1c 1d
6; 7
Bài 2

Bài 3Phòng GD&ĐT
Trường TH Kiên Thọ 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.
Câu 1: (1đ) Trong các số 5 784; 6874; 6 784 số lớn nhất là: (M1)
A. 5785 B. 6 784 C. 6 874
Câu 2: (1đ) Trong các số sau số chia hết cho 2 là:
A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401
Câu 3: (1đ) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: (M1)
A. 30 000 B. 3000 C. 300
Câu 4: (0.5đ) 10 dcm2 2cm2 = ......cm2 (M2)
A. 1002 cm2 B. 102 cm2 C. 120 cm2
Câu 5: (0.5đ) 357 tạ + 482 tạ =…… ? (M1)
A/ 839 B/ 739 tạ C/ 839 tạ
Câu 6: (0.5đ) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (M3)
A. 16m B. 16m2 C. 32 m
Câu 7: (0.5đ) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là: (M3)
AB và AD; BD và BC.
BA và BC; DB và DC.
AB và AD; BD và BC; DA và DC.
 

 B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: ( M2)
186 954 + 247 436 b. 839 084 – 246 937 c. 428 × 39 d. 4935 : 44
Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M3)
Bài 3: (1 điểm)
 
Gửi ý kiến