Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hưng
Ngày gửi: 22h:32' 07-12-2017
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018
GV ra đề: Lê Thị Hưng

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng T N
KQ
T L
TN
KQ
T L
TN
KQ
T L
TN
KQ
T L

TN
KQ


T L

Số tự nhiên, dấu hiệu chia hết CHO 2 VÀ 5; bảng đơn vị đo khối lượng. Bảng đơn vị đo thời gian.
Số câu
1

21

4Số điểm
1

21


4Các phép tính với các số tự nhiên.
Số câu2

2


Số điểm3

 3

Yếu tố hình học
diện tích và giải toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số
Số câu
1
1


1
1


Số điểm
1
2


1
2

Tổng
Số câu
2

2
2

1
1

5
3


Số điểm
2

2
3

2
1


5

5


PGD&ĐT: . . . . . . . . . . . . .
TRƯỜNG TH KIÊN THỌ I
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 4
 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)


Điểm
Nhận xét của giáo viên

PHẦN 1: Trắc nghiệm (5 điểm).
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (1 điểm) Số 85 201 890 được đọc là: M1 A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi
Câu 2. (1 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ, góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây?  M1

A. đỉnh M      B. đỉnh P     C. đỉnh N   D. đỉnh Q Câu 3. (1 điểm) 1 tấn 2kg = …………kg     M2    
 A. 12     B. 102                           C. 10 002                       D. 1002
Câu 4. (1 điểm) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau, vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: M4
A. 9999                         B. 9876           C. 9875 D. 9870 Câu 5. (1 điểm) 1 giờ 5 phút = …………phút M2
A. 60 phút B . 15phút C. 56 phút D. 65 phút
PHẦN 2: Tự luận (5 điểm).
Câu 6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. M2
a. 176402  +  12856                               b. 49172 - 8526
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. 334 × 307                                             d.  512825 : 126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến