Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HKI hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thu Mai
Ngày gửi: 10h:54' 07-12-2017
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MÔNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Hóa 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ
Tên chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Các loại hợp chất vô cơ.
-Biết tính chất hóa học của muối.
Hiểu tính chất hoá học của axit, bazơ
Viết được các PTHH biểu diễn sơ đồ chuyển hóa.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 1
0,5
5%

3
1,5
15%
1
3
30%
4
5
50 %

2. Kim loại.
-Biết dãy HĐHH của kim loại. Ý nghĩa của dãy HĐHH của kim loại.
Hiểu được tính chất hóa học đặc trưng của Al


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%


1
0,5
5%
2
1
10%

3. Tính toán hóa học.
Viết được PTHH


Tìm nồng độ mol của dd, khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1 ý
0,75
7,5% 1
3,25
32,5%


1
4 điểm
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
1,75
17,5%
5
5
50%
1
3,25
32,5%

8
10 điểm
100%


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MÔNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Hóa 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3điểm)
Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau và ghi vào bài thi của mình:
Câu 1: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. Al
 B. Fe203

C. dung dịch HNO3
D. dung dịch CuSO4

Câu 2: Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp O2 và CO2. Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dung dịch chứa
A. NaCl B. Ca(OH)2
C. HCl D. Na2SO4
Câu 3: Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là:
A. K, Na, Al, Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg
C. Fe, Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al, Fe
Câu 4: Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là:
A.Cu, NaOH, CuSO4 B. Mg, NaOH, CaCO3
C. Mg, NaOH, CuSO4 D. Cu, NaOH, CaCO3
Câu 5: Muối tác dụng với bazơ sản phẩm sinh ra là
A. Hai muối mới B. Muối mới và axít mới
C. Muối và nước D. Muối mới và bazơ mới
Câu 6: Chất nào sau đây có thể phân biệt được hai kim loại Al và Fe?
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch CuCl2
C. Dung dịch H2SO4 loãng D. Dung dịch AgNO3
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1. (3 điểm)
Viết các phương trình phản ứng thực hiện các biến đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Fe ( FeCl3 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 ( Fe
Câu 2.(4 điểm)
Biết 2,24 lít CO2 (ở đktc) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sinh ra kết tủa trắng BaCO3
a. Viết phương trình phản ứng và tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng
b. Tính khối lượng chất kết tủa.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MÔNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Hóa 9
Thời gian làm bài
 
Gửi ý kiến