Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tờ trình xin kinh phí 20/11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 07-12-2017
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI THCS MAI LÂM
Số : 02/TT-LĐ
Mai Lâm, Ngày 10 tháng 11 năm 2017
TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 - 2017
Kính gửi: - Ông hiệu trưởng trường THCS Mai Lâm - Tổ tài vụ trường THCS Mai Lâm
Tên tôi: Lê Văn Thuận - Chức vụ: Giáo viên – Tổng phụ trách đội

- Thực hiện kế hoạch năm học số: 01 – KH/THCS-ML trường THCS Mai Lâm ngày…tháng 08 năm 2017 của trường THCS Mai Lâm.
- Thực hiện chương trình hoạt động của Liên đội trường THCS Mai Lâm năm học 2017 – 2018.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/11/2017 của Liên đội trường THCS Mai Lâm ngày 01 tháng 11 năm 2017.
Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 cụ thể như sau:
  1. Dự trù kinh phí:
TT
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA
ĐVT
S.LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN

Hội diễn văn nghệ

1
Hỗ trợ công tác chỉ đạo
Người
2
200.000
400.000

2
Hổ trợ làm sân khấu
Người
3
50.000
150.000

3
Phông sự kiện
Tấm
1
450.000
450.000

4
Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch
Người
2
200.000
400.000

5
Hỗ trợ dẫn chương trình
Người
2
100.000
200.000

6
Thuê loa đài, đàn ogan
Buổi
1
1.600.000
1.600.000

Giải thưởng

7
Giải nhất
Giải
1
150.000
150.000

8
Giải nhì
Giải
2
120.000
240.000

9
Giải Ba
Giải
3
80.000
240.000

10
Giải KK
Giải
5
50.000
250.000

11
Hổ trợ giám khảo
Người
2
100.000
200.000

 Cộng:
4.280.000

Hội thi cầu chinh

1
Hỗ trợ trọng tài
Người
2
100.000
200.000

2
Giải nhất
Giải
1
150.000
150.000

TT
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA
ĐVT
S.LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN

3
Giải nhì
Giải
1
100.000
100.000

4
Giải ba
Giải
1
50.000
50.000

Cộng:
500.000

Hoạt động thi đua nề nếp – Hoa điểm 10

1
Giải nhất lớp xuất sắc (Điểm cao nhất)
Giải
1
70.000
100.000

2
Giải nhì lớp xuất sắc
Giải
2
50.000
70.000

3
Cá nhân đạt điểm 10 nhiều nhất
Người
2
40.000
80.000

 Cộng:
250.000

Tổng cộng:
5.030.000

Bằng chữ: Năm triệu, không trăm, ba mươi nghìn đồng chẵn


2. Nguồn kinh phí:
- Trích từ quỹ kế hoạch nhỏ
- Trích từ quỹ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Trên đây là tờ trinh xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Kính trình!
Duyệt kinh phí Người lập tờ trình
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)
Lê Văn Thuận
 
 
Gửi ý kiến