Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tong kết 10 năm thực hiện NQ 20

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ktv Duy Nam
Ngày gửi: 21h:58' 06-12-2017
Dung lượng: 63.1 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
BẢNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-TLĐ ngày 08 tháng 6 năm 2017)

TT
Nội dung
Đơn vị tính
Chỉ tiêu CTHĐ
Số lượng

I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1
Triển khai trong các cấp ủy Đảng, chính quyền
1.1
Ban hành văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
Số lượng1.2
Học tập, quán triệt
-
Số cuộc
Cuộc-
Số người
Người-
Tỷ lệ
%1.3
Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện
-
Số cuộc
Cuộc-
Số đơn vị
Đơn vị2
Triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn
2.1
Ban hành các văn bản chỉ đạo
Số lượng2.2
Học tập, quán triệt
-
Số cuộc/buổi/lớp học tập, quán triệt
Số lượng-
Số CNVCLĐ tham gia học tập, quán triệt
Số lượng-
Tỷ lệ
%2.3
Kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai
-
Số cuộc
Cuộc-
Số đơn vị
Đơn vịII
 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI1
Công tác tuyên truyền1.1
Số CĐCS có tổ chức hoạt động tuyên truyền
CĐCS -
Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
%
80%


1.2
Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật…
Cuộc -
 Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
%1.3
Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn…
Người -
 Tỷ lệ so với tổng số CNVCLĐ
%1.4
Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền
 -
 Số đầu tài liệu đã biên soạn
đầu tài liệu -
 Số lượng sách, tài liệu đã phát hành
cuốn, bản2
Việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 2.1
 Số CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tại cơ sở
CĐCS -
Tỷ lệ so với tổng số CĐCS
% 2.2
 Số lượt CNVCLĐ tham gia
Người3
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
3.1
Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC
Đơn vị-
Tỷ lệ
%
95


3.2
Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động
Số lượng-
Tỷ lệ
%
Trong đó:
Đơn vị-
Số lượng doanh nghiệp khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động?
Số lượng
Tỷ lệ
%
95


-
Số lượng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động?

Tỷ lệ
%
50


3.3
Số doanh nghiệp nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể
Số lượng
Tỷ lệ
%
100


3.4
Số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nơi có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể
Số lượng
Tỷ lệ
%
65


3.5
Thành lập trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng Tư vấn pháp luật; tổ tư vấn pháp luật
Số lượng4
Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh


4.1
Số đoàn viên công đoàn được kết nạp
Số lượng
10.000.000


-
Tỷ lệ
%4.2
Số CĐCS mới thành lập
Số lượng-
Tỷ lệ
%
90


4.3
CĐCS các CQHC, ĐVSN thuộc khu vực nhà nước đạt vững mạnh
Số lượng-
Tỷ lệ
%
80


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓