Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6. Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Toản
Ngày gửi: 10h:13' 06-12-2017
Dung lượng: 421.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn : …../……/ 200….

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 / 2006
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

I - MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Giúp học sinh :
- Thấy được tầm quan trọngcủa buổi lễ khai giảng năm học mới trang trọng và thiết thực của ngày tựu trường.
- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới; Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Thấy được tầm quan trọng của tổ chức đội ngũ cán bộ lớp. Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp. Từ đó có ý thức rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụvà kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.
- Thấy được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa truyền thống đó.
- Thấy được trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường. Từ đó xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân, của tập thể lớp.

II - NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tuần 1 : Tổ chức lễ khai giảng năm học mới - Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

Tuần 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

Tuần3: Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường.

Tuần 4: Nghe giới thiệu thư Bác Hồ.

================**&**===============TUẦN 1 Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 200….

TIẾT 1 : CHÀO CỜ - KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

1 - Đội hình - Đội ngũ :
- Đồng chí : ………………………….. Phụ trách
- Thực hiện nghi lễ truyền thống
- Sinh hoạt văn nghệ
2 - Giới thiệu chương trình, nội dung buổi lễ khai giảng :
- Đồng chí Phó hiệu trưởng điều hành
- Giới thiệu đại biểu
- Đồng chí Sen ( hiệu trưởng ) đọc diễn văn khai mạc buổi khai giảng và thư của Chủ tịch nước gửi các học sinh nhân ngày khai trường.
3 - Đại diện các ngành, các cấp phát biểu ý kiến.
--------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN 1 Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 200….

TIẾT 2 : TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI

I - MỤC TIÊU GIÁO DỤC :

Giúp học sinh
- Thấy được tầm quan trọng của buổi lễ khai giảng năm học mới trang trọng và thiết thực của ngày tựu trường.
- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới. Từ đó có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học. Từ đó tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ của năm học.

II - NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
1 - Nội dung :
+ Nội quy nhà trường
+ Những nhiệmvụ chủ yếu của năm học mới
2 - Hình thức :
+ Giáo viên giới thiệu nội quy, nhiệm vụ
+ Học sinh trao đổi, thảo luận nhóm
+ Sinh hoạt văn nghệ tập thể, cá nhân
III - CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
1 - Một bản nội quy nhà trường ( 7 điều )
2 - Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học ( Sổ chủ nhiệm )
3 - Một số bài hát
IV - TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Giới thiệu nội quy năm học
- Chốt vấn đề ( 7 điều )
- Thảo luận nhóm : Nhóm trưởng trình bày ý kiến của nhóm mình (4 nhóm )
- Nêu nhiệm vụ năm học mới

* Vui văn nghệ
Vài em nhắc lại nhiệm vụ năm học mới


? Theo em nhiệm vụ của năm
học mới là gì

Trình bày bài hát, hoặc câu chuyện hay mà em thích nhất
Các nhóm trình bày những tiết mục của mình
V - KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
- Giáo viên tuyên dương tinh thần, thái độ học tập của cả lớp
- Nhắc nhở các em nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học mới để rèn
luyện và thực hiện thật tốt.

---------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN 1 Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 200….

TIẾT 3 : SINH HOẠT LỚP

NỘI DUNG
1 - Sơ kết hoạt động trong tuần của lớp, tổ, cá nhân.
2 - ý kiến thảo luận ( từng tổ ).
3 - Nhận xét chung của giáo viên chủ nhiệm về mọi hoạt động của lớp -
tổ - cá nhân.
4 - Kết quả xếp loại : Lớp - Tổ - Cá nhân.
5 - Đưa ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

================**&**===============TUẦN 2 Thứ …….. ngày
 
Gửi ý kiến