Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Hoàng Doanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 06-12-2017
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ LIÊN SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
*
Liên Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM
(Tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017)


Họ và tên: Dương Văn Doanh sinh ngày 20-10-1977
Chứ vụ đảng: Chi ủy viên
Chức vụ chính quyền đoàn thể: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Sơn
Chi bộ: Trường THCS Liên Sơn
I KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH:
1. Ưu điểm, kết quả công tác:
a) Về tư tưởng chính trị:
Luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách và đường lối đổi mới của đảng, chấp hành tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bản thân có ý thức trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, việc học tập và nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác giảng dạy của bản thân.
b) Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, có lối sống lành mạnh và phát huy tính tuyên phong gương mẫu trong đội ngũ giáo viên và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, bản thân thực hiện nêu gương của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân, tinh thần cầu tiến lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm của mình do đồng chí, đồng nghiệp góp ý và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói đi đôi với làm. Luôn trung thực khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
c) Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao:
Bản thân có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy, hoàn thành các chỉ tiêu do nhà trường đề ra, bản thân luôn có tính năng động sáng tạo đề ra nhiều phương pháp giảng dạy và học tích cực nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong các hoạt động học tập. Bản thân luôn nổ lực hỗ trợ tốt hiệu trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường. Trong chi bộ được phân công là chi ủy viên của chi bộ, bản thân luôn hoàn thành việc của chi bộ. Trong mọi hoạt động của nhà trường bản thân dám nghĩ, dám làm, và chịu trách nhiệm về những việc đã làm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, ý thức tham gia xây dựng, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
d) Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Chấp hành mọi sự phân công của nhà trường, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, trường học; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng hàng tháng, đóng đảng phí đúng theo quy định; luôn giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2. Khuyết điểm:

Trong phê và tự phê chưa mạnh dạn phê bình
3. Phương hướng và biện pháp khắc phục
Kịp thời trao đổi thẳng thắn với đồng nghiệp để khắc phục hạn chế còn vướng mắc.
4.Tự nhận mức phân loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Người tự kiểm điểm
Dương Văn DoanhII. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN:
Nhận xét đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Kết quả chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………….
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:…………………………………….

Liên Sơn, ngày tháng năm 2017
T/M ĐẢNG ỦY ( HOẶC CHI ỦY)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
Gửi ý kiến