Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đào thị nga
Ngày gửi: 21h:44' 05-12-2017
Dung lượng: 152.0 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
Tuần:
Ngày soạn :
Ngày giảng:
Tiết 15
KIỂM TRA HỌC KÌ I
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 9 chính xác, có hệ thống.
2. Kỹ năng:
- Trình bày bài rõ ràng, khoa học; chữ viết sạch, đẹp, đúng chính tả.
3. Thái độ:
- Tự giác, trung thực khi làm bài.
B.Tài liệu và phương tiện:
Đề bài kiểm tra.
C. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức: 9a……………………… 9b…………………………
2. Kiểm tra
GV nhắc nhở trước khi làm bài
GV phát đề, HS làm bài.
A. Ma trận đề.
Mức độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL


1. Tự chủ.
Nêu được biểu hiện của tự chủ.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ :
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 câu
0.25 điểm
2.5%

2. Dân chủ và kỷ luật
Nêu được biểu hiện của dân chủ và kỷ luật.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%
1 ccâu
0.25 điểm
2.5 %

3. Bảo vệ hòa bình.

Nêu được biểu hiện của bảo vệ hòa bình.
Nêu được những việc học sinh có thể làm để bảo vệ hòa bình
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%


1 câu
2 điểm
20%
2 ccâu
2.25 điểm
22.5 %

4. Hợp tác và phát triển
Nêu được biểu hiện của hợp tác và phát triển.

Lý giải được vì sao hợp tác và phát triển là xu hướng của thời đại ngày nay.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%1 câu
1 điểm
10%

2 câu
1.25 điểm
12.5 %

5. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Nêu được biểu hiện của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy TTTĐ của dân tộc

Đưa ra được những việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở địa phương


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
2 câu
0.5 điểm
5%


1 câu
1 điểm
10%


1 câu
2 điểm
20%
3 câu
3.5 điểm
35 %

6. Năng động, sáng tạo
Nêu được biểu hiện của năng động, sáng tạo.

Phân tích được bản chất của năng động, sáng tạoSố câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%1 câu
1 điểm
10%

2 câu
1.25 điểm
12.5 %

7. Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Nêu được biểu hiện của làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Hiểu được ý nghĩa của làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ : %
1 câu
0.25 điểm
2.5%


1 câu
1 điểm
10%


2 câu
1.25 điểm
12.5 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8 câu
2 điểm
20%


3 câu
4 điểm
40%

2 câu
2 điểm
20%

1câu
2 điểm
20%
14 câu
10 điểm
100%

B. Đề bài và đáp án:
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Để trở thành người năng động, sáng tạo, chúng ta cần tránh hành vi nào trong những hành vi sau đây?
A. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái
 
Gửi ý kiến