Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập, kiểm tra học kì I và II; kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Văn Chì (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 04-12-2017
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

Ngày................tháng...........năm 20...............
Họ tên người dạy:.........................................................................Lớp ........................................
Môn : Tiết theo TKB:.. ..............Tiết theo PPCT: ............................
Tên bài dạy: ...................................................................................................................
I. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Diễn biến và nội dung bài học,
hoạt động của GV

Phản ứng của học sinh

Nguyên nhân/
Cách xử lí

II. NHẬN XÉT CHUNG CỦA NGƯỜI DỰ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
III. NHẬN XÉT VÀ ĐANH GIÁ THEO TỪNG TIÊU CHÍ CỦA NGƯỜI DỰ

Các lĩnh vực
Tiêu chí
Nhận xét
Điểm đánh
giá

I. KIẾN THỨC
( 5 điểm )
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6II. KÝ NĂNG SƯ PHẠM
( 7 điểm )
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7II. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
( 3 điểm )
3.1

3.2

3.3II. HIỆU QUẢ
( 5 điểm )
4.1
4.2

4.3

Cộng điểm : ............../ 20 điểm
Xếp loại : ...................................

 
Gửi ý kiến