Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:36' 04-12-2017
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Tiết: 16
Ngày dạy:

Chương 1
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930


VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1/ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Nguyên nhân, nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần 2 của TD Pháp ở Việt nam.
- Những thủ đoạn của TD Pháp về Ctrị, VHGD phục vụ cho Ctrình khai thác lần này.
- Sự phân hóa giai cấp và thái độ, khả năng cách mạng của giai cấp.
1.2/ Kĩ năng:
Quan sát lược đồ, trình bày một vấn đề lịch sử bằng lược đồ và rút ra nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử.
1.3/ Thái độ:
- Lòng căm thù đối với bọn thực dân Pháp áp bức bóc lột dân tộc ta.
- Đồng cảm với sự vất vả, cực nhọc của người lao động sống dưới chế độ thực dân, Pk.
2/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
- Lược đồ về nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam.
- Một số tranh ảnh, tài liệu phục vụ cho bài dạy.
2/ Học sinh:
- Tham khảo nội dung H27 và trả lời câu hỏi SGK.
3/ TÂM:
Chính sách khai thác thuộc địa
4/ TIẾN TRÌNH:
1/ Ổn định tồ chức và kiểm diện
2/ Kiểm tra
3/ Giới thiệu bài mới:
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành khai thác lần hai ở VN.
- Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam có những biến đổi như thế nào?
- Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY & TRÒ
NỘI DUNG


( HOẠT ĐỘNG 1:
( Gọi HS đọc SGK.
? Thực dân Pháp tiến hành khai thác lần hai đối với nước ta trong hoàn cảnh nào? Nhằm mục đích gì?
- Sau chiến tranh TGT1 (1914/1918) là nước thắng trận nhưng bị thiệt hại rất nặng nề.
- TD Pháp tăng cường khai thác và bóc lột nhân dân trong nước và thuộc địa để bù đắp vào thiệt hại của chiến tranh gây ra.
( Gv giải thích.
( Nhóm 1:
? Nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là gì?
- Thực dân Pháp tăng cường vốn đầu tư vào Việt Nam => đầu tư vào nông nghiệp, chủ yếu là cao su và khai thác mỏ than => nhiều công ty cao su ra đời.
- Công nghiệp => thương nghiệp => giao thông vận tải => ngân hàng => chính sách thuế.
( Gv sử dụng lược đồ H27 minh họa.


( HOẠT ĐỘNG 2:
( Gọi HS đọc SGK.
( Nhóm 2:
? Thực dân Pháp thực hiện chính sách cai trị như thế nào đối với nước ta?
Thực hiện chính sách chia để trị => dựa vào bọn
phong kiến để đàn áp, bóc lột.
? Những chính sách về văn hóa, giáo dục thực dân Pháp thực hiện như thế nào?
Chúng triệt để thi hành chính sách văn hóa ngu dân
=> nô dịch => khuyến khích các tệ nạn xã hội.
( Gv giải thích.


( Nhóm 3:
? Tất cả những thủ đoạn về chính trị, VHGD thực hiện ở đất nước ta nhằm mục đích gì?
Nhằm củng cố bộ máy cai trị ở các nước thuộc địa
=> và ngu dân để dễ bề thống trị.
( HOẠT ĐỘNG 3:
( Gọi HS đọc SGK.
( Nhóm 4:
? Hãy trình bày sự phân hóa giai cấp trong lòng xã hội VN từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
XHVN có sự phân hóa sâu sắc => đẩy mạnh bóc lột
Ktế => tăng cường kìm kẹp, đàn áp Ctrị đối với nông dân => nhìn chung giai cấp Pk là đối tượng của CM.
( Gv giải thích.
( Nhóm 5:
? Giai cấp tư sản VN ra đời và phát triển như thế nào? Thái độ chính trị của họ ra sao?
Giai cấp tư sản ra đời sau chiến tranh thế giới thứ
nhất => thái độ chính trị không kiên định dễ thoả hiệp.
? Giai cấp tiểu tư sản ra đời và phát triển như thế nào?
Do các thành phần kinh tế phát triển => các cơ
quan hành chính VHGD mở rộng => tầng lớp tiểu tư sản thành thị đông lên => trong đó bộ phận trí thức HS, sinh viên là quan trọng nhất => họ là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.
( Nhóm 6:
? Giai cấp nông dân VN phát triển như
 
Gửi ý kiến