Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

(ĐỀ KIỂM TRA)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Mân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 02-12-2017
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:
Lớp 11/
KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌC KỲ I (2017-2018)
Môn : Địa lý – Lớp 11
Thời gian làm bài : 45 phút1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

B
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

D
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

B
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

C
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

D
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mỹ La tinh là do
A. sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. B. mâu thuẫn giữa các sắc tộc.
C. các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để. D. sự bảo thủ của tôn giáo (Thiên chúa giáo).
Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng nhất?
A. Các nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.
B. Các nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không đều giữa các nước.
C. Các nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế phụ thuộc vốn nước ngoài.
D. Các nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.
Câu 3: Ngành nào sau đây không phải là tiềm năng nông nghiệp của Mỹ La tinh?
A. Trồng cây công nghiệp. B. Chăn nuôi đại gia súc.
C. Trồng cây ăn quả nhiệt đới. D. Trồng lúa nước.
Câu 4: Xét về mặt kinh tế, các nước Mỹ La tinh phát triển chậm, thiếu ổn định và
A. thiếu đường lối phát triển kinh tế. B. phân hóa giàu nghèo sâu sắc.
C. lệ thuộc vào các thế lực bảo thủ của tôn giáo. D. phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.
Câu 5: Công ti (tập đoàn) nào sau đây là công ti xuyên quốc gia?
A. Vina milk. B. Pestrolimex. C. Vietel. D. Mobi fone.
Câu 6: Khu vực Trung Á có nhiều dân tộc là do
A. được tiếp thu nhiều giá trị văn hóa.
B. có đạo Hồi là đạo chính thống.
C. phát triển ngành chăn nuôi du mục.
D. đây là nơi tranh giành tài nguyên của nhiều quốc gia.
Câu 7: Ở Tây Nam Á, sự tranh giành dầu mỏ đã dẫn đến cuộc chiến tranh giữa
A. I-ran và I rắc. B. I-rắc và Cô-oet.
C. I-Xra-en và Pa-le-xtin. D. I-rắc và I-xra-en.
Câu 8: Hiện nay các nước kinh tế phát triển đều có chỉ số HDI
A. lớn hơn 0,8. B. nhỏ hơn 2,0. C. lớn hơn 1,0. D. nhỏ hơn 0,8.
Câu 9: Vốn FDI vào Mỹ La tinh giảm mạnh là do
A.
 
Gửi ý kiến