Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Nam
Ngày gửi: 08h:12' 02-12-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 433
Số lượt thích: 1 người (Cao Xuân Chiêm)
Tuần: 1
Ngày soạn: 5/8/2017
Tiết: 1
Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂUÂU
(Thời sơ – trung kì trung đại)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu xã hội (bao gồm hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô). Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến” và đặc trưng của lãnh địa. Tại sao thành thị trung đại xuất hiện? Kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế lãnh địa như thế nào?
2.Tư tưởng: Thông qua những sự kiện cụ thể, bồi dưỡng nhận thức cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.
3.Kỹ năng: Biết sử dụng bản đồ châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến. Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.
4.Trọng tâm: Sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu. Đặc trưng nền kinh tế lãnh địa có gì khác với kinh tế trong các thành thị trung đại.
II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: Tài liệu: SGK, SGV, Tư liệu lịch sử 7. Đồ dùng dạy học: Bản đồ châu Âu thời phong kiến. Một số tranh ảnh mô tả hoạt động tronh thành thị trung đại. Nhũng tư liệu đề cập tới chế độ chính trị, kinh tế, xã hội trong các lãnh địa phong kiến.
- HS: SGK, sách bài tập (hoặc sách thực hành).
III. Tiến trình dạy – học:
A/ Ổn định tổ chức:( 2p)
B.Kiểm tra bài cũ:( 2p):
Kiểm tra SGK, Vở BT, Vở ghi...
C/ bài mới: (34p)
Giới thiệu bài mới: Giáo viên sử dụng bản đồ chỉ cho học sinh rõ những nước có chế độ phong kiến ra đời sớm, sau đó đặt câu hỏi gợi vấn đề: “Ở châu Âu, xã hội phong kiến đã hình thành và phát triển như thế nào?”. Để hiểu quá trình đó, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Mục 1:
GV gọi HS đọc mục 1 SGK.
GV sử dụng bản đồ chỉ những nước ra đời sớm: Anh – Pháp – Tây Ban Nha – Italia và gợi vấn đề: ở châu Âu xã hội phong kiến được hình thành và phát triển như thế nào?
HS đọc SGK và tự rút ra kết luận.
GV: Khi tràn vào lãnh thổ của đất nước Rôma, người Giéc-man đã làm gì?
+ Xâm chiếm tiêu diệt, thành lập nhiều vương quốc mới như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý.
+ Chiếm ruộng đất của chủ nô chia cho nhau ( xã hội biến đổi.
GV: Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?
+ Lãnh chúa phong kiến xuất phát từ tầng lớp quý tộc.
+ Nông nô xuất phát từ những nông dân công xã, nô lệ.
GV: Xã hội gồm những giai cấp nào?
+ Lãnh chúa phong kiến: có quyền thế và giàu có.
+ Nông nô (nô lệ và nông dân): phụ thuộc vào lãnh chúa.
Giảng: Xã hội phong kiến ở châu Âu đã được hình thành.
Mục 2:
GV gọi HS đọc mục 2 SGK.
GV: Thế nào là lãnh địa phong kiến? ( Đất đai, nhà cửa… mà các quý tộc tước đoạt và biến thành đất riêng.
GV: Đời sống trong lãnh địa như thế nào?
+ Lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa…
+ Nông nô sống phụ thuộc, khổ cực đói nghèo.
GV: Nói rõ sự phát triển kinh tế và đặc điểm của lãnh địa?
+ Kĩ thuật canh tác.
+ Quan hệ sản xuất.
+ Tính chất tự cấp, tự túc của lãnh địa.
GV giải thích các khái niệm “lãnh địa”, “lãnh chúa”, “nông nô”.
_ Lãnh địa: khu đất rộng lớn mà quý tộc chiếm đoạt được.
_ Lãnh chúa: người đứng đầu, cai quản lãnh địa.
_ Nông nô: thành phần cư dân cơ bản, bị thống trị ở lãnh địa.
GV: Chính cuộc sống khác nhau đã dẫn đến nguyên nhân gì trong xã hội ? ( Nguyên nhân dẫn đến các cuộc nổi dậy đấu tranh của nông nô.
Mục 3:
GV gọi HS đọc mục 3 SGK.
GV nhắc lại đặc điểm kinh tế trong lãnh địa phong kiến.
 
Gửi ý kiến