Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NHAT KY TUAN 6.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Kha Tâm
Ngày gửi: 10h:33' 15-11-2017
Dung lượng: 159.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi (Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Nhóm

SGK trang 89


HĐ2: Cả lớp

Trang 90


HĐ3: Cặp đôi

Trang 90


HĐ4: Nhóm

Trang 91,92


HĐ5: Nhóm

Trang 91


Nhận xét chia sẽ

Rút kinh nghiệm:


Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 6: Nhóm

Trang 92


B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Cá nhân

Trang trang 93Nhận xét chia sẽ

Rút kinh nghiệm:


Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6A. Dũng Cảm nhận lỗi ( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

B. Hoạt động thực hành:
HĐ 2. Nhóm

CB phong bì 93


HĐ 3. Cả lớp

ND bài. Người viết truyện thật thà


HĐ 4.

Bảng trang 94


C. Hoạt động ứng dụng:
1. HĐ Cộng đồng.

Trang 94


2. HĐ Cộng đồng.
Rút kinh nghiệm:Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 1)

Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Nhóm

Trang 95


HĐ 2. Cả lớp

Nội dung trang 95


HĐ 3. Nhóm

Bảng 97


HĐ 4. Cặp đôi

97


HĐ 5. Nhóm

98


HĐ 6. Nhóm

98


Nhận xét chia sẽ
Rút kinh nghiệm:Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Nhóm

Câu chuyện tự trọng


HĐ 2. Cả lớp

HS CB Truyện thiRút kinh nghiệm:


Môn: Tiếng Việt
Bài 6B. Không nên nói dối ( Tiết 3)

Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

B. Hoạt động thực hành:
HĐ 3. Cả lớp

SGK 99


HĐ 4. Nhóm

Trang 100


HĐ 3. Cả lớp

Chuẩn bị bài văn tốt


C. Hoạt động ứng dụng:
1. HĐ Cộng đồng.

Trang 100


2. HĐ Cộng đồng.

Trang 100


Rút kinh nghiệm:


Môn: Tiếng Việt
Bài 6C. Trung thực- Tự trọng ( Tiết 1)

Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1. Cả lớp

Trang 101


HĐ 2. Nhóm

Bảng trang 101


HĐ 3. Cá nhân

SGK trang 102


HĐ 4. Nhóm

SGK trang 102


HĐ 5 Nhóm

SGK trang 103


HĐ Cá nhân

SGK trang 103


Rút kinh nghiệm:


Môn: Tiếng Việt
Bài 6C. Trung thực- Tự trọng ( Tiết 2)

Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1. Cả lớp

Bảng trang 103


HĐ 2. Cả lớp

Truyện ba lưỡi rìu


HĐ 3. Nhóm

Trang 104


C. Hoạt động ứng
 
Gửi ý kiến