Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TUAN 4-

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Kha Tâm
Ngày gửi: 20h:24' 14-11-2017
Dung lượng: 304.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm
( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Nhóm

Tranh SGK Trang 74


HĐ2: Cả lớp

Trang SGK Trang 75


HĐ3: Nhóm

Bảng 75


HĐ4: Nhóm

Sgk Trang 76


HĐ5: Nhóm

B. Hoạt động thực hành:

C. Hoạt động ứng dụng:Rút kinh nghiệm:

Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm
( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:


B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cả lớp

Tranh SGK Trang 77


HĐ2: Cá nhân

Tranh SGK Trang 77


HĐ3: Nhóm

Tranh SGK Trang 77
C. Hoạt động ứng dụng:Rút kinh nghiệm:

Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5A. Làm người trung thực, dũng cảm
( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:


B. Hoạt động thực hành:
HĐ 4: Cả lớp

Tranh SGK Trang 78


HĐ 5: Cập đôi

Tranh SGK Trang 78

C. Hoạt động ứng dụng:
HĐ 1.
HĐ 2.

Rút kinh nghiệm:

Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào
( Tiết 1)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:
HĐ 1: Cả lớp

Trang 79


HĐ2: Cả lớp

Trang 79


HĐ3: Cập đôi

Trang 80


HĐ4: Nhóm

Trang 80


HĐ5: Nhóm

Trang 81


HĐ6: Cả lớp
B. Hoạt động thực hành:

C. Hoạt động ứng dụng:Rút kinh nghiệm:

Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào
( Tiết 2)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A. Hoạt động cơ bản:


B. Hoạt động thực hành:
HĐ 1: Cá nhân

Trang 82


C. Hoạt động ứng dụng:Rút kinh nghiệm:

Kế hoạch dạy học
Môn: Tiếng Việt
Bài 5B. Đừng vội tin những lời ngọt ngào
( Tiết 3)
Các hoạt động
Nội dung điều chỉnh
ĐDDH & dụng cụ học tập của HS
Phương án điều chỉnh

A.
 
Gửi ý kiến