Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HIỂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Kha Tâm
Ngày gửi: 20h:12' 14-11-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
MÔN TOÁN LỚP 4
BÀI : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
Nhân một số với 10, 100, 100,….

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Hoạt động 1. - Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:
+ Chia hai đội: mỗi đội 4 bạn; các bạn còn lại cùng thầy làm trọng tài.
+ 1 bạn viết mười hai chục; bạn khác viết lên bảng là một trăm hai mươi
+ 1 bạn viết hai mươi ba trăm; bạn khác viết là hai nghìn ba trăm
+ 1 bạn viết 491 nghìn, bạn khác viết là bốn trăm chín mươi mốt nghìn
Giáo viên : nhận xét
Đồng thời cho học sinh biết: 3 x 5 = 5 x ……? Ntn? Và từ trò chơi trên chúng ta biết từ chục, trăm, nghìn ta chỉ việc thêm 1,2 3.. ta chỉ việc thêm mấy chữ số 0 vào bên nào của số đó.. cụ thể qua bài học hôm nay…
Giáo viên ghi tên bài lên bảng

Việc 1. Chủ tịch hội đồng tự quản cho các bạn đọc mục tiêu.Việc 2. Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẽ các nhóm.
Hoạt Động 2.

Việc 1. Nhóm trưởng đọc yêu cầu : Điền tiếp vào chỗ chấm trong bảng ( theo mẫu)
a
b
a xb
b x a

3
2
3 x 2 = 6
2 x 3 = 6

7
9
.....
.....

6
10
.....
.....

Việc 2. Cá nhân điền vào phiếu
Việc 3. Nhóm trưởng kiểm tra – báo cáo giáo viên
Giáo viên : Ta thấy giá trị của a xb
Và giá trị của b x a :.....................................

b. Đọc và giải thích cho bạn :Hoạt động 3. Viết vào chỗ châm cho thích hợp.
Việc 1. Cá nhân làm bài vào phiếu.
a. 25 x 2 =…. b. 126 x 7 =…. c. 4 x 481 =….
Việc 2. Đổi bài nhận xét.


Hoạt động 4. a. Đọc và giải thích cho bạn:
Việc 1. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc và giải thích


Việc 2. Nhóm trưởng nhận xét và báo cáo.


b. Viết tếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
* 35 x 100 = ?
35 x 100 = ......x 35
= 1 trăm x ...... =......... trăm = 3500.
* Ta cũng có 47 x 100 = .....
123 x 100 = ......
Khi nhân một số với 100 ta chỉ việt thêm ... chữ số 0 vào bên phải số đó


c. Viết tếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
* 35 x 1000 = ?
35 x 1000 = ......x 35
= ........... x ...... =......... nghìn = ...............
* Ta cũng có 47 x 1000 = .....
123 x 1000 = ......

* Khi nhân một số với 1000 ta chỉ việt thêm ... chữ số 0 vào bên phải số đó


* Tò chơi : Tìm ngoi nhà của con vật.


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhận biết được tính chất giao hoán của phép nhân.
- Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để làm bài tập 1; 2 ( a ; b).
- Có ý thức học tập.
II. ĐỒ DÙNG:
- Giáo viên :
+ Sách giáo khoa Toán lớp 4 ;
+ Bảng phụ kẻ bảng nội dung phần b ( phần hình thành kiến thức mới) :
a
b
a x b
b x a

4
86
75
4 + Bảng phụ bài 1; Bút dạ; Phiếu học tập.
- Học sinh: Sách giáo khoa Toán lớp 4; Vở ghi bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN( GV)

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH( HS)

1. Kiểm tra bài cũ( 5’ ):
- Ghi phép tính lên bảng lớp và nêu yêu cầu: Đặt tính rồi tính.
a) 341231  2 b) 410536 x 3


- 2 phép tính có gì giống và khác nhau?


- GV nhận xét
- Để thực hiện tính 1phép tính, ta thực hiện theo mấy bước, đó là những bước nào?
2. Bài mới( 25’):
a) Giới thiệu bài( 1’): Trực tiếp
- GV ghi bảng
b) Hình thành kiến thức mới ( 15’): Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân.
- Ghi bảng:
a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 7 x 5 và 5
 
Gửi ý kiến