Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan mai quynh
Ngày gửi: 14h:58' 14-11-2017
Dung lượng: 170.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 25/8/2016
Ngày giảng: Tiết: 4 => 8 CHỦ ĐỀ: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Thời lượng: 5 Tiết
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương. Học sinh củng cố & mở rộng các HĐT bình phương của tổng bình phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương . H/s nắm được các HĐT: Tổng của 2 lập phương, hiệu của 2 lập phương, phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm " Tổng 2 lập phương", " Hiệu 2 lập phương" với khái niệm " lập phương của 1 tổng" " lập phương của 1 hiệu".
2. Kỹ năng: Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số. HS biết vận dụng các HĐT " Tổng 2 lập phương, hiệu 2 lập phương" vào giải BT.
3. Thái độ : Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập
4. Năng lực hướng tới: Qua dạy học chủ đề “ Những hằng đẳng thức đáng nhớ” có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực:
4.1. Năng lực chung.
- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực tính toán
4.2. Năng lực chuyên biệt.
Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm những dạng toán cơ bản và nâng cao về hằng đẳng thức.
II. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- GV: Phát vấn, gợi mở, nêu vấn đề, hướng dẫn tổ chức cho học sinh thực hiện.
- HS: Vấn đáp, đàm thoại, Cá nhân, nhóm.
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án; bảng phụ.
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức liên quan tới nội dung bài học
IV. BẢNG MÔ TẢ CẤP ĐỘ TƯ DUY; XÁC ĐỊNH CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1. Bình phương của một tổng:


 Phát biểu được hằng đẳng thức thứ nhất

 Sử dụng quy tắc để giải thích công thức tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật
Giải được bài tập về khai triển hằng đẳng thức
Sử dụng hằng đẳng thức dể tính nhanh


VD1.1:
Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính:
(a+b) (a+b) =a2 + ab + ab + b2
= a2 + 2ab +b2.
(a +b)2 = a2 +2ab +b2.
Với A, B là các biểu thức :
(A +B)2 = A2 + 2AB + B2


VD1.2:
Trong trường hợp a,b>0, Công thức trên được minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và các hình chữ nhật (Gv dùng bảng phụ)
VD1.3
a) Tính: ( a+1)2 = a2 + 2a + 1
b) Viết biểu thức dưới dạng bình phương của 1 tổng:
x2 + 6x + 9 = (x +3)2

VD1.4: Tính nhanh:
512 & 3012
+ 512 = (50 + 1)2
= 502 + 2.50.1 + 1
= 2500 + 100 + 1 = 2601
+ 3012 = (300 + 1 )2
= 3002 + 2.300 + 1= 90601

2. Bình phương của 1 hiệu
 Phát biểu được hằng đẳng thức thứ hai
 Phân biệt hằng đằng thức thứ nhất và thứ hai
Giải được bài tập về khai triển hằng đẳng thức
Sử dụng hằng đẳng thức dể tính nhanh


VD2.1:
Thực hiện phép tính
2 = a2 - 2ab + b2
Với A, B là các biểu thức ta có:
( A - B )2 = A2 - 2AB + B2
VD2.2:
Phân biệt hằng đằng thức thứ nhất và thứ hai
VD2.3:
Tính
a) (x - )2 = x2 - x + 
b)( 2x - 3y)2
=4x2 - 12xy + 9 y2
VD2.4: tính nhanh
992 = (100 - 1)2 = 10000 - 200 + 1 = 9801

3. Hiệu của 2 bình phương

- Phát hiện được hiệu của hai bình phương
Phát biểu được bằng lời
Thực hiện khai triển
Dung hằng đẳng thức để tính nhanh


+
 
Gửi ý kiến