Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de kiem tra hh12cb chuong 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Anh Nam
Ngày gửi: 08h:59' 14-11-2017
Dung lượng: 340.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Họ và tên:……………………………
Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Hình học 12 CB
Thời gian làm bài: 45phút
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 1: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương ABCD.A` B`C` D` là:
A. 9 B. 3 C. 6 D. 23
Câu 2: Một bể cá hình hộp chử nhật có các kích thước là 10cm, 20cm, 30cm thì chứa được bao nhiêu lít nước ( 1 lít = 1dm3).
A. B. C. D. 
Câu 3: Hình nào sau đây thuộc là khối đa diện đều loại {3; 5}.

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 4. B. Hình 1. C. Hình 2. D. Hình 3.
Câu 4: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật có cạnh bên vuông góc với đáy và . Tính thể tích của khối chóp 
A. . B. . C. D. 
Câu 5: Tính thể tích V của khối lập phương có cạnh bằng .
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, , góc giữa SC và mặt đáy bằng 600. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
  
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
A. Hình 4. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 1.
Câu 8: Gọi V là thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng B và độ dài đường cao bằng h. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm mệnh đề đúng về khối bát diện đều
A. Có tất cả các mặt là tứ giác đều B. Thuộc loại {3; 5}
C. Có 8 đỉnh D. Có 12 cạnh
Câu 10: Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) và SA = 2a; đáy ABC là
tam giác vuông tại A có AB = 3a, AC = a. Thể tích của khối chóp S.ABC là
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác đều cạnh và thể tích bằng . Tính chiều cao của hình chóp.
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Tên gọi của khối đa diện đều loạilà:
A. Mười hai mặt đều. B. Tứ diện đều C. Lập phương. D. Bát diện đều.
Câu 13: Một khối chóp có diện tích đáy bằng và độ dài đường cao bằng . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.
A. B. C. D. 
Câu 14: Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước là 4cm, 5cm, 6cm.
A. 15cm3. B. 40cm3. C. 120dm3. D. 120cm3.
Câu 15: Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần
khúc gỗ có dạng hình lập phương cạnh bằng 4 cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

A. 145cm3 B. 206cm3
C. 54cm3 D. 262cm3Câu 16: Cho khối lăng trụ đều có tất cả các cạnh bằng . Tính thể tích V của khối lăng trụ 
A. B. C. D. 
Câu 17: Cho lăng trụ tam giác ABC A`B`C` có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và điểm A` cách đều A,B,C biết AA` = .Thể tích lăng trụ là.
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Cho tứ diện có thể tích là Gọi lần lượt là trọng tâm của các tam giác. Tính thể tích khối tứ diện theo .
A. B. C. D. 
Câu
 
Gửi ý kiến