Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIEM DIEM DANG VIEN MAU 2B

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc
Ngày gửi: 21h:15' 13-11-2017
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HÒA
CHI BỘ TÂN HÒA 1
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2017

BẢN TỰ KIỂM ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017
------
Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Ngày sinh: 1978
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tân Hoà 1
Chi bộ: Tân Hoà 1
I- ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1- Tư tưởng chính trị:
- Có lập trường kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
- Có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Có ý thức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người làm việc trong môi trường giáo dục.
- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
- Có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
3- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
- Thực hiện đầy đủ kế hoạch nhà trường đã đề ra, hoàn thành các nhiệm vụ được giao .
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.
- Có trách nhiệm với công việc được giao, đảm bảo ngày giờ công.
- Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.
- Có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
4- Ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức Đảng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
- Chấp các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, của ngành.
5- Kiểm điểm những biểu hiện nhận diện suy thoái đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII; Kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động đoàn thể được phân công (theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 13-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh uỷ):
- Kiểm điểm những biểu hiện nhận diện suy thoái đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII:
*. Nội dung đăng ký
Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.
*.Giải pháp thực hiện
Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi người trong đơn vị, tích cực đấu tranh chống những việc làm sai trái chủ trương của Đảng, nhà nước và của ngành, giải đáp những thắc mắc khi đồng nghiệp hỏi, tham mưu cấp trên giải quyết những kiến nghị, đề nghị của Đảng viên, giáo viên, công nhân viên kịp thời.
II- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
- Năm học 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện chưa đạt. Nguyên nhân chưa có sáng kiến mới và hay chưa áp dụng rộng
III- PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1- Biên pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.
Năm học 2017 – 2018 tìm tòi và nghiên cứu ra đề tài mới
IV- TỰ XẾP LOẠI
1- Viên chức: xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2- Đảng viên: xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM


Nguyễn Văn Phúc
 
Gửi ý kiến