Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Các nhân tố tiến hóa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị thảo
Ngày gửi: 09h:08' 13-11-2017
Dung lượng: 25.8 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 24/09/2017

Bài: 37. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được vai trò của đột biến trong tiến hóa nhỏ.
- Giải thích được đột biến tuy thường có hại nhưng vẫn là nguyên liệu tiến hóa, trong đó đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu.
- Nêu được vai trò di – nhập gen trong tiến hóa.
- Nêu được vai trò của quá trình giao phối không ngẫu nhiên trong tiến hóa.
- Giải thích được mỗi quần thể giao phối là một kho dự trữ biến dị di truyền vô cùng phong phú.
2. Kĩ năng.
- Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết ( phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát )

II. Phương tiện:
- Hình: 37 SGK
- Thiết bị dạy học: máy chiếu,tranh ảnh
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Nghiên cứu SGK (kênh hình)
IV. Tiến trình:
1. Tổ định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.
- Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?
3. Bài mới :
Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong lòng của quần thể biểu hiện sự thay đổi tần số tương đối của các alen về 1 hay 1 số gen nào đó. Quá trình đó chịu sự tác động của 1 số nhân tố tiến hóa chủ yếu.
Hoạt động của GV - HS
Nội dung

GV: Các dạng đột biến? Vai trò của chúng trong quá trình tiến hóa?


HS: Quan sát hình 37 thảo luận nhóm 4 phút

.


GV: Vì sao nói đột biến tự nhiên đa số là có hại nhưng lại xem là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa?


GV: Vì sao Đột biến gen là nguồn là nguồn nguyên lệu hơn so với đột biến NST?

GV: Tần số đột biến gen là gì?


GV: Tần số đột biến gen là nhỏ hay lớn? và phụ thuộc vào các yếu tố nào?

HS: Thảo luận 3 phút.

GV: Vì sao Di nhập – gen vừa làm thay đổi tần số vừa làm phong phú vốn gen của quần thể?


HS: Thảo luận 4 phút.

GV: Vai trò của Giao phối không ngẫu nhiên trong chọn giống và tiến hóa?GV: Tại sao nói giao phối không ngẫu nhiên là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa?

GV: Rút ra được kết luận gì về vai trò của đột biến và giao phối trong quá trình tiến hóa?


I. Đột biến gen.
1. Vai trò của đột biến.
- Tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

- Tạo ra các biến dị di truyền gây ra những sai khác nhỏ hoặc những biến đổi lớn trên cơ thể sinh vật.

- Phần lớn đột biến tự nhiên là có hại nhưng là nguyên liệu tiến hóa vì:Thể đột biến có thể thay đổi giá trị thích nghi tùy từng sự tương tác trong từng tổ hợp gen, tùy sự thay đổi của môi trường


- Đột biến là nguồn nguyên liệu chủ yếu vì:

+ Đột biến gen phổ biển hơn đột biến NST.

+ Đột biến gen ít ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của sinh vật.


2.Tần số đột biến gen.

- Tần số đột biến gen là Tỷ lệ phần trăm các giao tử mang gen đột biến trên tổng số giao tử được sinh ra.

- Tần số đột biến ở mỗi gen rất thấp 10-4) nhưng sinh vật có số((10-6 lượng gen rất lớn nên số gen đột biến nhiều.

- Tần số đột biến gen phụ thuộc vào các loại tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen.II. Di nhập gen.
- Di nhập – gen ( dòng gen ) là sự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác

- Di nhập – gen làm thay đổi tần số tương đối các gen và vốn gen của quần thể.

III. Giao phối không ngẫu nhiên.

- Giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

- Giao phối không ngẫu nhiên sẽ làm cho tỷ lệ các loại kiểu gen trong quần thể thay đổi qua các thế hệ.
- Tự phối, tự thụ phấn và giao phối gần ( cận huyết ) làm thay đổi
 
Gửi ý kiến