Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hoạt động Ngoài giờ 8 - tháng 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Huyen Trang
Ngày gửi: 08h:21' 13-11-2017
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
soạn:
dạy:
Chủ điểm tháng 9:
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
A. Mục tiêu giáo dục:
- HS hiểu rõ hơn truyền thống của trường, của lớp.
- Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền thống.
- Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp.
B. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Bầu cán bộ lớp
1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh.
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng ủng hộ cán bộ trong hoạt động.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2. Nội dung và hình thức hoạt động:
a) Nội dung :
- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học.
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, lớp phó văn nghệ, lớp phó lao động.
b) Hình thức hoạt động:
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bỏ phiếu bầu.
3. Chuẩn bị:
a) Về phuơng tiện hoạt động:
- Bản báo cáo KQ hoạt động năm trước.
- Phiếu bầu.
b) Về tổ choc:
- Họp trước với cán bộ lớp.
- Phân công và báo cáo.
- Phân công HS chuẩn bị phiếu bầu.
4. Tiến trình hoạt động :
a) Báo cáo tổng kết hoạt động của lớp năm vừa qua.
- Lớp trưởng báo cáo.
- Cả lớp thảo luận.
b) Bầu cán bộ lớp mới.
- Bầu lớp trưởng và các lớp phó.
- Bầu tổ trưởng
Hoạt động 2: Thảo luận về nội qui và nhiệm vụ năm học.
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
- Tự giác thực hiện tốt nội qui.
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập.
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động :
a) Nội dung :
- Bản nội qui trường.
- Những nhiệm vụ trong năm học này.
- Những biện pháp để học tốt nhiệm vụ năm học.
b) Hình thức hoạt động:
- Trao đổi, thảo luận.
3. Chuẩn bị :
a) Về phương tiện: Câu hỏi thảo luận
b) Về tổ chức: GV phổ biến về yêu cầu nội dung hoạt động.
4. Tiến hành hoạt động :
a) Thảo luận về nội dung bản nội qui năm học.
C1: Bạn có suy nghĩ gì khi đọc xong bản nội qui trường?
(Tất cả có thể thực hiện tốt k? Có nên xây dựng 01 bản nội qui chi tiết cho lớp k?)
C2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
C3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào?
Yêu cầu: - HS trình bày.
- Cả lớp góp ý kiến bổ sung.
b) Văn nghệ:
- Cán bộ lớp giới thiệu tiết mục.
- HS tham gia biểu diễn.
Hoạt động 3
 
Gửi ý kiến