Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vl 12 chuong 7
Người gửi: Ngô Thị Thùy Nhung
Ngày gửi: 05h:13' 13-11-2017
Dung lượng: 917.0 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 31/3/2017
Ngày dạy: Tiết KHDH: 61

TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được cấu tạo của các hạt nhân.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.
- Giải thích được kí hiệu của hạt nhân.
- Định nghĩa được khái niệm đồng vị.
2. Kĩ năng
- Thu thập đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết các vấn đề của bài học thông qua quá trình đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, internet .
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào dữ kiện bài toán và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các đại lượng liên quan.
3. Thái độ
- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.
- Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.
- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.
- Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài
- Cấu tạo hạt nhân
- Liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của hạt nhân
5. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt:
Mô tả mức độ thực hiện trong chuyên đề
Năng lực thành phần

-Nắm được cấu tạo của các hạt nhân, các đăc trưng cơ bản của prôtôn và nơtron.
- Giải thích kí hiệu của hạt nhân và định nghĩa đồng vị.
K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí.

- Viết được hệ thức Anh-xtanh.

K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

-Sử dụng sách giáo khoa, báo, tạp chí, thông tin trên internet để giải quyết các nhiệm vụ học tập
-So sánh những nhận xét từ kết quả của nhóm mình với nhóm khác và kết luận nêu ở SGK.
X3: lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau.

Học sinh tự ghi lại các nội dung của hoạt động học tập và kiến thức cuả mình tìm tòi cũng như của nhóm mình hay nhóm bạn, hay kiến thức mà giáo viên cung cấp.
X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…)

-Trình bày các kết quả thu thập được từ các hoạt động học tập cá nhân hay làm việc nhóm, nghe giảng để khẳng định quan điểm của cá nhân hay của nhóm mình.
X6: Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) một cách phù hợp

-Tiến hành thảo luận trong nhóm để đưa ra tiếng nói chung trong cả nhóm.
X7: Thảo luận được kết quả công việc của mình và những vấn đề liên quan dưới góc nhìn vật lí

-Tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng kiến thức của nhóm mình cũng như phản hồi tích cực ý kiến của bản thân đối với quan điểm của nhóm bạn.
X8: tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lí

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bảng hệ thống tuần hoàn hóa học.
- Các phiếu học tập (PHT): PHT 1, PHT 2, PHT 3, PHT 4, PHT 5. Các bài tập kiểm tra đánh giá.
PHT 1: Cấu tạo hạt nhân, ký hiệu, đồng vị :
1.Nêu cấu tạo hạt nhân ? Hạt prôtôn và hạt nơtron có khối lượng điện tích bao nhiêu ? ký hiệu Z, A cho biết gì?
2. Ký hiệu hạt nhân được viết như thế nào ? Lấy ví dụ ?
3. Đồng vị là gì ? Các hạt nhân của 1 nguyên tố là đồng vị khác nhau gì ?

PHT 2: Đơn vị khối lượng hạt nhân, khối lượng và năng lượng :
1. Tại sao phải đưa ra đơn vị khối lượng hạt nhân ? Ký hiệu là gì ? Giá trị của 1 u = ? ( Kg)
2 . Nêu quan hệ giữa khối lượng và năng lượng ? Hệ thức Anh-xtanh ? 1u = ? (MeV/c2)
3. Theo thuyết tương đối thì khi một vật chuyển động thì khối lượng như thế nào ? Nêu hệ thức của khối lượng theo vận tốc ?
 
Gửi ý kiến