Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vl 12 chuong 6
Người gửi: Ngô Thị Thùy Nhung
Ngày gửi: 05h:13' 13-11-2017
Dung lượng: 452.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 1/3/2017
Ngày dạy: Tiết KHDH: 54

CHUYÊN ĐỀ: CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
(T1 hiện tượng quang điện ngoài)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Diễn đạt lại bằng lời thuyết lượng tử năng lượng của Plăng.
- Diễn đạt lại bằng lời thuyết lượng tử ánh sáng.
- Giải thích các đại lượng trong công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện - Giải thích định luật quang điện thứ nhất dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng.
- Giải thích định luật quang điện thứ hai dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng.
- Giải thích định luật quang điện thứ ba dựa vào thuyết lượng tử ánh sáng.
- Dẫn chứng được ánh sáng có lưỡng tính sóng- hạt.
2. Kĩ năng
- Giải quyết các vấn đề học tập bằng thuyết lượng tử ánh sáng.
- Đưa ra cách làm bài tập dựa vào công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện .
- Chứng minh ánh sáng có lưỡng tính sóng- hạt.
- Giải được một số bài tập đơn giản của thuyết lượng tử ánh sáng.
3. Thái độ
- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.
- Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.
- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.
- Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài
- Hiện tượng quang điện, định luật về giới hạn quang điện
- Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng
5. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt:
Nhóm năng lực thành phần(NLTP)
Năng lực thành phần trong môn vật lý
Nội dung câu hỏi, bài tập hay nhiệm vụ yêu cầu HS phải làm qua đó có thể đánh giá trình độ phát triển năng lực của HS

Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lý
HS có thể:
- K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lý vật lý cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lý.

K1:
1.1.1. Trình bày được giả thuyết lượng tử năng lượng.
1.1.2. Trình bày được nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.
1.1.3. Viết được công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện.
1.1.4. Trình bày được tác dụng của năng lượng ε.
1.1.5. Viết được công thức giới hạn quang điện của kim loại làm catot.
1.1.6. Trình bày được ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt.

Nhóm NLTP về phương pháp (tập trung vào năng lực thực nghiệm và năng lực mô hình hóa)
HS có thể:
-P1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lý.
- P3: Thu nhập, đánh giá, lựa chọn và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý.
- P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lý.
P1:
Giả thuyết Plăng đưa ra nhằm mục đích gì?
P3:
Thu thập, xử lí thông tin về thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích các định luật quang điện.
P5: Giải các bài tập cơ bản

Nhóm NLTP trao đổi thông tin
-X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lý bằng ngôn ngữ vật lý và các cách diễn tả đặc thù của vật lý.
- X3: Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau.
- X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lý của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm).
- X6: Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lý của mình (nge giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm).
- X8: Tham gia hoạt động nhóm trong học tập vật lý.
X1:
Hãy diễn tả bằng lời của mình về thuyết lượng tử ánh sáng mà em hiểu?
X3:
Giả thuyết Plăng đã được nhiều sự kiện thực nghiệm xác nhận là cơ sở của thuyết lượng tử là đúng hay sai?
X5+ X6:
Qua tìm hiểu kết hợp nghe giảng các em hãy trình bày giả thuyết Plăng trên giấy.
X8:
Thảo luận nhóm và chứng minh ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt.

Nhóm năng lực thành phần liên quan đến cá
 
Gửi ý kiến