Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vl 12 chuong 5
Người gửi: Ngô Thị Thùy Nhung
Ngày gửi: 05h:12' 13-11-2017
Dung lượng: 688.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 1/1/2017
Ngày dạy: Tiết KHDH: 44

Chuyên đề: TÁN SẮC ÁNH SÁNG VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Mô tả được 2 thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thí nghiệm.
- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyết của Niu-tơn.
2. Kĩ năng
- Thực hành thí nghiệm biễu diễn , làm việc theo nhóm
3. Thái độ
- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.
- Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.
- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.
- Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài
1. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)
- Kết quả: Sự tán sắc ánh sang là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
2. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn
- kết quả : ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 3. Giải thích hiện tượng tán sắc
4. Ứng dụng: Giải thích các hiện tượng như: cầu vồng bảy sắc, ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính…
5. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt:
Năng lực thành phần
Mô tả mức độ thực hiện trong bài học

K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lý cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lý.
- HS mô tả được hai thí nghiệm của NiuTon
- HS trình bày được hiện tượng tán sắc ánh sáng
- giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng giả thuyết của NiuTon

K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lý.
- HS xác định được mối quan hệ giữa bước sóng và chiết suất môi trường

K3: Sử dụng được kiến thức vật lý để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- HS sử dụng được kiến thức vật lý để thảo luận và đưa ra các công thức

K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lý vào các tình huống thực tiễn.
- HS giải thích được sự tạo thành cầu vồngP1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lý.
Trong thí nghiệm, nếu khe F khá rộng và màn E đặt gần lăng kính thì có quan sát được quang phổ không

P2: Mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lý và chỉ ra các quy luật vật lý trong hiện tượng đó.
Mô tả hiện tượng tán sắc qua lưỡng chất phẳng, qua thấu kính mỏng


P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lý.
HS trả lời câu hỏi liên quan đến cách tính toán bề rộng quang phổ, góc lệch

P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lý.
Sử dụng các phép toán sơ cấp để thực hiện tính toán

P6: Chỉ ra được điều kiện lý tưởng của hiện tượng vật lý.
Khi nào xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng

P8: Xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét.
Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của N, nếu ta bỏ màn E1 đi rồi đưa hai lăng kính lại gần sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau, thì vệt sáng trên màn E2 có màu gì?

X1: Trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lý bằng ngôn ngữ vật lý và các cách diễn tả đặc thù của vật lý.

HS trao đổi, diễn tả, giải thích được một số hiện tượng liên quan đến Một số ứng dụng quan trọng của tán sắc ánh sáng

X3: Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau.
So sánh những nhận xét từ hoạt động của nhóm mình với nhóm khác và kết luận nêu ở SGK.

X5: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lý của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…).
HS ghi nhận lại được các kết quả
 
Gửi ý kiến