Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vl 12 chuong 4
Người gửi: Ngô Thị Thùy Nhung
Ngày gửi: 05h:12' 13-11-2017
Dung lượng: 412.5 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 1/1/2017
Ngày dạy: Tiết KHDH: 39

Mạch dao động
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết về mạch dao động và dao động điện từ tự do
- Biết được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch LC.
- Hiểu về năng lượng điện từ của mạch dao động.
2. Kĩ năng:
- Trình bày được cấu tạo của mạch dao động
- Viết được biểu thức điện tích, cường độ dòng điện, chu kỳ, tần số dao động riêng của mạch dao động
3. Thái độ:
- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.
- Chủ động trao đổi thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.
- Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện ở nhà.
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài.
- Cấu tạo của mạch dao động
- Dao động điện từ trong mạch dao động
- Năng lượng của mạch dao động
5. Mục tiêu phát triển năng lực
5.1. Định hướng các năng lực được hình thành: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm; năng lực dự đoán, suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán; phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề.
5.2. Bảng mô tả các năng lực có thể phát triển trong chủ đề
Mô tả mức độ thực hiện trong chuyên đề
Năng lực thành phần

- Trình bày được cấu tạo mạch dao động.
- Nắm được sự biến thiên của q và I trong mạch LC sử dụng trong dao động kí điện tử.
- Thấy được trong mạch dao động cũng có năng lượng dưới dạng điện trường và từ trường gọi là năng lượng điện từ.
K1: Trình bày được kiến thức về các hiện tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí cơ bản, các phép đo, các hằng số vật lí

- Chỉ ra được điều kiện vận dụng mạch dao độngLC lý tưởng.
- Quan hệ giữa q và i về biểu thức độc lập và về pha dao động.
K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

- Sử dụng các kiến thức dao động điện từ, cuộn cảm và tụ điện lớp 11 để xét mạch dao động hoạt động.
K3: Sử dụng được kiến thức vật lí để thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Hiện tượng tự cảm đã học lớp 11.

K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề ra giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lí vào các tình huống thực tiễn

Ôn tập kiến thức điện trường, từ trường và tụ điện cuộn cảm.
P1: Đặt ra những câu hỏi về một sự kiện vật lí

- Mô tả được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến mạch dao động.
P2: mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy luật vật lí trong hiện tượng đó

Tìm kiếm, xử lí thông tin về biểu thức của điện tích q trong mạch dao động.
Tìm kiếm, xử lí thông tin về năng lượng điện từ trong lịch sử vật lí, vai trò của năng lượng điện từ trong đời sống và kĩ thuật.
P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập vật lí

Sử dụng các công cụ toán học tìm biểu thức i. Liện hệ 
P5: Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp trong học tập vật lí.

Suy ra được các hệ quả có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm đo đạt.
P7: đề xuất được giả thuyết; suy ra các hệ quả có thể kiểm tra được.

Dao động kí điện tử trong y tế.

P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết quả thí nghiệm và rút ra nhận xét.

- Giải thích được một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật liên quan đến dao động kí điện tử
P9: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết luận được khái quát hóa từ kết quả thí nghiệm này.

phân biệt được biểu thức q,i và công thức tính 
Phân biệt được đường sức điện trường xoáy và điện trường tỉnh
X1: trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngôn ngữ vật lí và các cách diễn tả đặc thù của vật lí

Xét bước sóng trong một môi trường đồng chất khi lan truyền

X2
 
Gửi ý kiến