Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 53. Protein

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Minh Cương
Ngày gửi: 22h:29' 11-11-2017
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN SINH HỌC
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011
Lưu hành nội bộLỚP 6
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I: 19 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ II: 18 tuần, 34 tiết

HỌC KÌ I

TIẾT
BÀI

MỞ ĐẦU SINH HỌC- ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT (3LT)

1
Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ sinh hoc

2
Đặc điểm chung của TV

3
Có phải tất cả TV đều có hoa ?

CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT ( 2 LT, 2TH)

4
Thực hành : Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng

5
Thực hành : Quan sát tế bào thực vật

6
Cấu tạo tế bào thực vật

7
Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật

CHƯƠNG II : RỄ ( 4 LT, 1 TH)

8
Các loại rễ , các miền của rễ

9
Cấu tạo miền hút của rễ

10
Sự hút nước và muối khoáng của rễ

11
Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

12
Thực hành : Quan sát biến dạng của rễ

CHƯƠNG III : THÂN ( 5LT, 1 TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

13
Cấu tạo ngoài của thân

14
Thân dài ra do đâu ?

15
Cấu tạo trong của thân non

16
Thân to ra do đâu ?

17
Vận chuyển các chất trong thân

18
Thực hành : Quan sát biến dạng của thân

19
Ôn tập

20
Kiểm tra 1 tiết


CHƯƠNG IV : LÁ ( 7 LT, 1 BT, 1TH )

21
Đặc điểm bên ngoài của lá

22
Cấu tạo trong của phiến lá

23
Quang hợp

24
Quang hợp (tiếp theo)

25
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp- ý nghĩa của quang hợp

26
Cây có hô hấp không ?

27
Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

28
Thực hành quan sát biến dạng của lá

29
Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)

CHƯƠNG V : SINH SẢN SINH DƯỠNG
( 2LT -1ÔN TẬP - 1 KT)

30
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

31
Sinh sản sinh dưỡng do người

32
Ôn tập HKI

33
Kiểm tra HKI


CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (5LT)

34
Cấu tạo và chức năng của hoa

35
Các loại hoa

36
Thụ phấn

HỌC KÌ II

37
Thụ phấn (tiếp theo)

38
Thụ tinh, kết hạt và tạo quả


CHƯƠNG VII : QUẢ VÀ HẠT ( 4 LT- 2 ÔN TẬP)

39
Các loại quả

40
Hạt và các bộ phận của hạt

41
Phát tán của quả và hạt

42
Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm

43
Tổng kết về cây có hoa

44
Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)


CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT (9LT- 1 ôn tập -1 KT)

45
Tảo

46
Rêu - Cây rêu

47
Quyết- Cây dương xỉ

48
Ôn tập

49
Kiểm tra 1 tiết

50
Hạt trần – Cây thông

51
Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

52
Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

53
Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

54
Sự phát triển của giới TV

55
Nguồn gốc cây trồng


CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ( 5LT)

56
Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

57
Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người

59
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người (tiếp theo)

60
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

CHƯƠNG X : VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y
( 4LT, 1BT, 3TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

61
Vi khuẩn

62
Nấm

63
Nấm (tiếp theo)

64
Địa y

65
Bài
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác