Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Clo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Minh Cương
Ngày gửi: 22h:28' 11-11-2017
Dung lượng: 337.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
LỚP 6
Học kì I: 19 tuần 36 tiết
Học kì II: 18 tuần 34 tiết

HỌC KÌ I

Tiết
Bài

Chương 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

1
Bài 1. Thông tin và tin học

2
Bài 1. Thông tin và tin học (tt)

3
Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

4
Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

5
Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính (tt)

6
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

7
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tt)

8
Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính

Chương 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP

9
Bài 5. Luyện tập chuột

10
Bài 5. Luyện tập chuột (tt)

11
Bài 6. Học gõ mười ngón

12
Bài 6. Học gõ mười ngón (tt)

13
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

14
Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (tt)

15
Bài tập

16
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)

17
Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời

18
Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời

Chương 3. HỆ ĐIỀU HÀNH

19
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành ?

20
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì ?

21
Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì ? (tt)

22
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

23
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (tt)

24
Bài 12. Hệ điều hành Windows

25
Bài 12. Hệ điều hành Windows (tt)

26
Bài tập

27
Bài thực hành 2. Làm quen với Windows

28
Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (tt)

29
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

30
Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (tt)

31
Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

32
Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin (tt)

33
Kiểm tra thực hành (1 tiết)

34
Ôn tập

35,36
Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Tiết
Bài

Chương 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN

37
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

38
Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (tt)

39
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

40
Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (tt)

41
Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em

42
Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (tt)

43
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

44
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (tt)

45
Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản

46
Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)

47
Bài 16. Định dạng văn bản

48
Bài 17. Định dạng đoạn văn

49
Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

50
Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản (tt)

51
Bài tập

52
Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)

53
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

54
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (tt)

55
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế

56
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

57
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (tt)

58
Bài tập

59
Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường

60
Bài thực hành 8. Em "viết" báo tường (tt)

61
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

62
Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (tt)

63
Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

64
Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (tt)

65
Kiểm tra thực hành (1 tiết)

66
Ôn tập

67
Bài thực hành
 
Gửi ý kiến