Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập ban nghiệm thu - kiểm kê thanh lí thiết bị 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 09h:15' 07-11-2017
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS Trương Công Thận Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /QĐ. THCS.TCT-TB
Mỹ hiệp, ngày 09 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN NGHIỆM THU – KIỂM KÊ – THANH LÝ
THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG THẬN


Căn cứ vào công văn số 6187/BGD-ĐT-CSVCTBTH ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp tiểu học và THCS;
Căn cứ công văn số 65/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở GD & ĐT An Giang về việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận - nghiệm thu - lập sổ sách quản lí, trình tự thủ tục thanh lí sách - thiết bị giáo dục;
Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1185/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 31/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang V/v Thực hiện Chỉ thị 08/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc quản lý, sử dụng hóa chất đúng pháp luật;
Căn cứ công văn số 539/HD-PGD-ĐT ngày 6 tháng 09 năm 2017 của phòng GD & ĐT Chợ Mới về việc hướng dẫn công tác CNTT, thư viện – thiết bị năm học 2017 – 2018;
Căn cứ kế hoạch hoạt động thiết bị năm học 2017 – 2018 của trung học cơ sở Trương Công Thận;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban nghiệm thu - kiểm kê – thanh lý thiết bị dạy học của Trường trung học cơ sở Trương Công Thận năm học 2017 – 2018 .
(Danh sách đính kèm)
Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm kê – thanh lý thực hiện đúng theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang phòng Công nghệ thông tin, thư viện - thiết bị , hướng dẫn quy trình tiếp nhận, nghiệm thu, quản lý Sách – Thiết bị dạy học và kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện –thiết bị năm học 2017 – 2018 của Phòng GD & ĐT;
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3
“ để thi hành”
- Lưu VT, TV-TB
DANH SÁCH BAN NGHIỆM THU – KIỂM KÊ – THANH LÝ
THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018
( kèm theo quyết định số 02/QĐ-THCS-TCT ngày 09/09/2017 )

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
Ghi chú

1
Lê Tấn Tài
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Văn Bào
P.Hiệu trưởng
Phó trưởng ban

3
Huỳnh Thị Út Mười
P.Hiệu trưởng
Phó trưởng ban

4
Lê Văn Bé
GV kiêm CBTB
Thư ký

5
Bùi Thanh Tâm
GV kiêm CBTB - CTCĐ
Thành viên

6
Nguyễn Thị Kim Phượng
Kế toán
Thành viên

7
Dương Thị Ánh Nguyệt
Thủ quỹ
Thành viên

8
Trần Thế Diễn
Tổ trưởng
Thành viên

9
Phan Hữu Nghi
Tổ trưởng
Thành viên

10
Lê Phước Tận
TTND
Thành viên

11
Nguyễn Thị Phụng
Tổ trưởng
Thành viên

12
Lê Hoàn Minh
Tổ trưởng
Thành viên

13
Lê Văn Bình
Tổ trưởng
Thành viên

14
Dương Văn Hữu
Tổ trưởng
Thành viên

15
Trương Trung Dũng
Tổ trưởng
Thành viên

16
Đinh Phương Thịnh
Tổ trưởng
Thành viên

17
Nguyễn Tân Xuyên
Tổ trưởng
Thành viên


Tổng kết danh sách có 17 đồng chí trong ban nghiệm thu – kiểm kê – thanh lý thiết bị năm học 2017 – 2018.


 
Gửi ý kiến