Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập tổ công tác thiết bị 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 09h:13' 07-11-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT CHỢ MỚI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS TRƯƠNG CÔNG THẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /QĐ. THCS.TCT-TB
Mỹ hiệp, ngày 9 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG THẬN


Căn cứ vào công văn số 1339/SGDĐT-TCCB ngày 24/11/2015 V/v hướng dẫn tạm thời đối với nhân viên phụ trách thiết bị, giáo viên kiêm nhiệm phòng học bộ môn.
Căn cứ công văn số 65/HD-SGDĐT ngày 12/11/2015 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang phòng thư viện thiết bị - Công nghệ thông tin hướng dẫn quy trình tiếp nhận, nghiệm thu, lập sổ sách , trình tự thủ tục thanh lí các loại Sách – Thiết bị dạy học;
Căn cứ công văn số 539/HD-PGD ĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD & ĐT Chợ Mới v/v hướng dẫn hiện nhiệm vụ CNTT và công tác thư viện - thiết bị năm học 2017 – 2018;
Căn cứ kế hoạch hoạt động thiết bị năm học 2017 – 2018 của trung học cơ sở Trương Công Thận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập tổ công tác thiết bị dạy học của Trường trung học cơ sở Trương Công Thận năm học 2017 – 2018 .
(Danh sách đính kèm)
Điều 2: Tổ công tác thiết bị có trách nhiệm thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về hoạt động thiết bị dạy học của phòng Giáo dục & Đào tạo và kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện –thiết bị năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo;
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3
“ để thi hành”
- Lưu VT, TV-TB


DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2017 – 2018
( kèm theo quyết định số 01/QĐ.THCS.TCT-TB ngày 09/09/2017)

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
Ghi chú

1
Nguyễn Văn Bào
P.Hiệu trưởng
 Trưởng ban

2
Bùi Thanh Tâm
GV kiêm CBTB
Thành viên

3
Lê Văn Bé
GV kiêm CBTB
Thành viên

4
Trần Thế Diễn
Tổ trưởng
Thành viên

5
Nguyễn Thị Kim Phượng
Kế toán
Thành viên

6
Phan Hữu Nghi
Tổ trưởng
Thành viên

7
Nguyễn Tân Xuyên
Tổ trưởng
Thành viên

8
Ngô Thị Thùy Linh
GV kiêm PBM Lý
Thành viên

9
Nguyễn Thị Phụng
TT – Kiêm PBM Sinh
Thành viên

10
Lê Hoàn Minh
Tổ trưởng
Thành viên

11
Hồ Thanh Tuấn
Tổ phó
Thành viên

12
Lê Văn Bình
Tổ trưởng
Thành viên

13
Võ Văn Hy
GV Kiêm PBM Hóa
Thành viên

14
Huỳnh văn Thanh
Tổ phó
Thành viên

15
Dương Văn Hữu
Tổ trưởng
Thành viên

16
Lê Phước Tận
Tổ phó
Thành viên

17
Nguyễn Ngọc Đãm
Tổ Phó
Thành viên

18
Trương Trung Dũng
Tổ Trưởng
Thành viên

19
Đinh Phương Thịnh
Tổ trưởng
Thành viên

20
Bùi Văn Thế Vinh
Tổ phó
Thành viên

21
Bùi Thanh Tâm
GV Kiêm PBM Tin2
Thành viên

22
Nguyễn Thị Thân
GV Kiêm PBM Tin1
Thành viên

23
Nguyễn Thị Thắm
GV Kiêm PBM NN
Thành viên


Tổng kết danh sách có 23 đồng chí trong tổ công tác thiết bị năm học 2017 – 2018.


 
Gửi ý kiến