Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thái
Ngày gửi: 14h:52' 06-11-2017
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 1 người (Dương Thị Thái)
Tuần: 9
Tiết PPCT: 18
Ngàysoạn:20/10/2017

Lớp
Ngày dạy
Tiết
Ghi chú

10A
27/10
4


10B
27/10
1


10C
27/10
2


Bài 15
THỜI BẮC THUỘC
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC
(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Biết được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của cá riều đại phong kiến phương bắc ở nước ta.
- Trình bày được những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc.
2. Kỹ năng:
Bồi dưỡng kỹ năng liên hệ giữa ngyên nhân và kết quả, chính trị với kinh tế, văn hóa, xã hội.
3. Thái độ:
Giáo dục tinh thần đấu tranh chống áp bức giành độc lập dân tộc.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Lược đồ SGK lớp 10.
- Tài liệu khác.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Trình bày những cơ sở hình thành nhà nước Văn lang – Âu Lạc?
Tổ chức bộ máy nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn lang – Âu Lạc?
2. Dẫn dắt bài mới:
GV mở đầu bằng đoạn thơ( vùa dẫn dắt vùa mở bài):
“ Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…
“Trích Tâm sự - Tố Hữu”
Gv phát vấn: Đoạn thơ trên đang nhắc tới câu chuyện, sự kiện lịch sử nào?
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản

* Hoạt động 1: cá nhân
GV dẫn dắt: Trong bài thơ “Tâm sự” Tố Hữu đã viết:
“ Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…
“Trích Tâm sự - Tố Hữu”
Gv phát vấn: Đoạn thơ trên đang nhắc tới câu truyện, sự kiện lịch sử nào?
Hs suy nghĩ trả lời
GV chốt ý và kế chuyện Mị Châu Trọng Thủy
Dẫn dắt tới việc nước ta bị rơi vào tay nhà Triệu (179TCN).
Từ đây, nước ta rơi vào ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc(nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường), thay nhau xâm chiếm, đô hộ, biến Âu Lạc trở thành quận, huyện của Trung Quốc, đồng hóa, bóc lột nhân dân ta. Tổ tiên ta phải trả giá bằng cuộc chiến đấu trường kì, gian khổ kéo dài cả nghìn năm. Mà dân tộc ta quen gọi là ngàn năm Bắc thuộc.
Trong hơn một ngàn năm ấy,dân tộc ta đã có những chuyển biến như thế nào? Cô - trò ta cùng tìm hiểu bài 15 hôm nay.
Hoạt động 2: cả lớp cá nhân phát biểu
GV phát vấn: Sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì?
Hs trả lời, Gv chốt ý:
Các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc thành các quận, huyện.
- Nhà Triệu chia Âu Lạc thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.
- Nhà Hán chia Âu Lạc làm 3 quận, sáp nhập vào bộ giao chỉ cùng với 1 số quận của Trung Quốc.
- Nhà Tùy, Đường chia làm nhiều châu.
Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 – 43, chính quyền đô hộ cử quan lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).
Hoạt động 3: cả lớp - cá nhân phát biểu
- GV phát vấn: Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện nhằm mục đích gì?
- HS trả lời.
- GV bổ sung, kết luận
Mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc đểu giống nhau: là nhằm xóa bỏ lãnh thổ Âu Lạc và sáp nhập Âu Lạc vào lãnh thổ của chúng.

* Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân:
Để cai trị được Âu Lạc
- GV phát vấn: Về kinh tế, chính quyền phong kiến phương Bắc đã thực hiện những chính sách gì?
Hs trả lời, Gv nhận xét chốt ý:
Về Kinh tế:
Thứ nhất: các triều đại PKPB thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề: đồi mòi, sừng tế giác, ngọc trai, ngà voi, các sản phẩm thủ công dệt vải và cả những người thợ thủ công khéo tay cũng trở thành vật cống nạp
 
Gửi ý kiến