Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra giữa kì I KHXH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Hương
Ngày gửi: 20h:35' 05-11-2017
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Họ và tên: ............................................... Môn: KHXH - LỚP 6
Lớp:............................................................ Thời gian: 90 phút

Đề 1
PHẦN A. Phân môn Lịch sử (5 điểm)
I. Trắc nghiệm (1điểm) khoanh tròn vào trước câu trả lời em cho là đúng?
Câu 1: Quá trình từ chuyển biến từ vuợn thành người trải qua mấy giai đoạn?
a. 1 giai đoạn(vượn cổ)
b. 2 giai đoạn(người tối cổ, người tinh khôn)
c. 3 giai đoạn( vượn cổ, người tối cổ, người tinh khôn)
d. 4 gia đoạn ( Vượn, vượn cổ, người tối cổ, người tinh khôn)
Câu 2: Xã hội phương Tây cổ đại có 2 giai cấp chủ nô và nô lệ đúng hay sai?
a. đúng b. Sai
Câu 3: Dựa vào nội dung đã học hoàn thiện những nội dung còn thiếu cho bảng sau?
Nhà khoa học, văn học tiêu biểu
Ác – xi - mét
Hô - me

Lĩnh vực
..........................
..............................


II. Tự luận (4điểm)
Câu 4(1 điểm): Từ nội dung bài 3 Xã hội nguyên thủy em hãy cho biết: Tại sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
Câu 5( 1 điểm) : Theo em trong xã hội cổ đại phương Đông giai cấp nào đóng vai trò quan trọng nhất? Giải thích vì sao?
Câu 6: (2điểm): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
Xã hội cổ đại
Quốc gia điển hình
Điều kiện tự nhiên
Ngành kinh tế chính
Tầng lớp chính trong xã hội

Phương. ĐôngPhương. Tây


ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT KỲ I
Họ và tên: ............................................... Môn: KHXH - LỚP 6
Lớp:............................................................ Thời gian: 90 phút

Đề 2
PHẦN A. Phân môn Lịch sử (5 điểm)
Trắc nghiệm (1điểm)
Câu 1: Loài người có nguồn gốc từ đâu?
a. Vượn cổ. b. Vượn c. Người tối cổ d. Người tinh khôn
Câu 2: Xã hội phương Đông cổ đại có 2 giai cấp cơ bản là: phong kiến và nông dân đúng hay sai?
a. Đúng b. Sai
Câu 3: Hãy điền vào chỗ trống (......) để hoàn thiện nội dung sau:
Khi loài người bước vào xã hội văn minh, các dân tộc................... và phương Tây cổ đại đã dáng tạo ra nhiều thành tự văn hóa khá rực rỡ trên các lĩnh vực ..................... và thiên văn học, chữ viết, khoa học, nghệ thuật.
II. Tự luận (4điểm)
Câu 4(1 điểm): Từ nội dung bài 5 Các quốc gia cổ đại trên thế giới em hãy cho biết: Tai sao các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các con sông lớn?
Câu 5: (2 điểm): Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng sau:
Xã hội cổ đại
Quốc gia điển hình
Điều kiện tự nhiên
Ngành kinh tế chính
Tầng lớp chính trong xã hội

Phương. ĐôngPhương. TâyCâu 3( 1 điểm) : Theo em trong xã hội cổ đại phương Tây giai cấp nào đóng vai trò quan trọng nhất ? Giải thích vì sao?

______________________________________________________________
Đáp án – Thang điểm đề 1

Câu
Đáp án
Điểm

1
C
0,25

2
B
0,25

3
A
0,25

4
A
0,25

5
- Công cụ bằng kim loại xuất hiện
- Diện tích trông trọt tăng sản phẩn dư thừa
- Có người có khả năng lao động giỏi hơn hặc chiếm đoạt một phân phần của cải trở nên giàu còn số khác còn lại sông khổ cực
- Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo
0,25
0,25
0,25
0,25

6
Xã hội cổ đại
Quốc gia điển hình
Điều kiện tự nhiên
Ngành kinh tế chính
Tầng lớp chính trong xã hội
Thể chế nhà nước

P. Đông
Trung Quốc, Ấn Độ , Lưỡng Hà, Ai cập.
Thuận lợi
Nông nghiệp
Quý tôc, nông dân , nô lê,
Quân chủ chuyên chế

p. Tây
Hi Lạp, Rô Ma
Khó khăn
Thủ công và thương nghiệp
Chủ nô và nô lệ
Dân chủ chủ nô

1
1

7
- Trong xã hội phương Đông cổ đại giai cấp nông dân công
 
Gửi ý kiến