Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương 6. Nhảy cao

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Phương
Ngày gửi: 18h:55' 04-11-2017
Dung lượng: 152.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ: NHẢY XA
MA TRẬN VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS THEO CHỦ ĐỀ


CHỦ ĐỀ MÔN NHẢY XA LỚP 9
Mục tiêu:
Biết cách thực hiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi, một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân.
Hiểu một số điểm của Luật Điền kinh( Phần nhảy xa).
Rèn luyện cho học sinh tính nghiêm túc, tự giác, kỷ luật trong tập luyện.
Nội dung:
Thực hiện cơ bản đúng chỉnh các giai đoạn kỷ thuật: Chạy đà-giậm nhảy-trên không và tiếp đất.
Vận dụng được những hiểu biết về luật áp dụng cho tập luyện và thi đấu.
Đạt tiêu chuẩn RLTT.
3. Phân phối chương trình môn Nhảy xa lớp 9
Tiết
Nội dung

1
Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa kiểu ngồi đã học ở lớp 8
Chạy đà 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không
Bài tập phát triển sức mạnh chân

2
Phối hợp chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy- bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng
Một số động tác bổ trợ kỷ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không
Trò chơi ( do GV chọn)

3
Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng 2 chân
Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân
Trò chơi ( do GV chọn)

4
Một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh chân
Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi

5
Giới thiệu luật nhảy xa
Hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi
Trò chơi ( do GV chọn)

6
Hoàn thiện nâng cao kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi
Trò chơi ( do GV chọn)

7
Hoàn thiện nâng cao kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi
Có thể kiểm tra thử

8
- Kiểm tra 1 tiết kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi


PHẦN 3:
A. MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS THEO CHỦ ĐỀ
CHUYÊN ĐỀ: NHẢY XA LỚP 9

Nội dung
Câu hỏi
Mức độ yêu cầu cần đạtNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Thấp
Cao

1. Chuẩn KTKN
- Biết cách thực hiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.- Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức mạnh chân.


- Hiểu một số điều cơ bản của luật nhảy xa
Câu hỏi/bài tập định tính(Trắc nghiệm/tự luận)
- Học sinh biết tên các giai đoạn kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi, một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân và một số trò chơi vận động.
- Học sinh biết cách thực hiện 4 giai đoạn của kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi.


- Học sinh nắm được một số động tác, bài tập bổ trợ cho kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- HS biết cách chơi một số trò chơi nhằm phát triển sức mạnh chân.
- Hiểu được luật thi đấu nhảy xa.
- HS mô tả và thực hiện được cơ bản 4 giai đoạn kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi hoặc còn một vài thiếu sót nhỏ.
- HS thực hiện cơ bản đúng các bài tập bổ trợ và trò chơi vận động.


- Vận dụng và tập luyện
- HS thực hiện tốt 4 giai đoạn kỷ thuật nhảy xa kiểu ngồi trong quá trình tập luyện.- HS thực hiện tốt các trò chơi, các bài tập, động tác bổ trợ, có thể tự tổ chức tập luyện và chơi…
- HS có thể sửa sai được các kỷ thuật nói trên.
- Vận dụng tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu.

2. Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề:
- Vận dụng để tập luyện hàng ngày cũng như kiểm tra và thi đấu.

Bài tập thực hành


- HS thực hiện đúng cơ bản đúng các bài tập, động tác, các trò chơi.
- Bước đầu HS nhận xét đánh giá lẩn nhau khi thực hiện các kỷ thuật.

- Bước đầu tham gia lập kế hoạch tập luyện và lựa chọn một số bài tập phù hợp với khả năng của bản thân
- HS chủ động thực hiện đúng các động tác kỷ thuật các bài tập, trò chơi.
- Tổ chức một cách chủ động nhóm tập luyện và đánh giá nhận xét lẩn nhau khi thực hành các kỷ thuật.
- Tự lựa chọn các bài tập phù hợp với khả năng của mình.

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

I. NHẬN BIẾT:
1. Em hãy kể tên các giai đoạn của kỷ thuật nhảy xa kiều ngồi?
2
 
Gửi ý kiến