Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Thanh Ba
Ngày gửi: 22h:13' 29-10-2017
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
PPCT: Tiết 10

KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng trong 9 tiết học vừa qua.
Khảo sát, bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của môn Quốc Phòng lớp 10 theo các nội dung sau: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và Lịch sử, truyền thống QĐ và CAND Việt Nam.
II. HÌNH THỨC- THỜI GIAN ĐỀ KIỂM TRA:
Trắc nghiệm 40 câu
Thời gian 45p
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
Liệt kê các Chuẩn KTKN của chương trình Quốc Phòng 10 qua các phần đã nêu;
Chọn các nội dung cần đánh giá;
Thực hiện các bước thiết lập ma trận;
Xác định khung ma trận:
Trộn đề trắc nghiệm
Ma trận đề :
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng

1.Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
 4 câu
6 câu
6 câu
4 câu
20

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4
1
10%
6
1,5
15%
6
1,5
15%
4
1
10%


2.Lịch sử, truyền thống QĐ,CA ND Việt Nam
4 câu
6 câu
3 câu
4
20

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4
1
10%
6
1,5
15%
6
1,5
15%
4
1
10%


TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
8
2
20%
12
3
30%
12
3
30%
8
2
20%
40
10
100%


IV. ĐỀ- ĐÁP ÁN KIỂM TRA
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập thời gian nào?
A. 3/2/1930 B. 3/2/1960
C. 2/3/1930 D. 2/3/1960
2.Ngày truyền thống QĐND Việt Nam là ngày nào?
A. 22/12/1944 B. 2/2/1944
C. 22/12/1994 D. 2/2/1994
3.Ngày truyền thống CAND Việt Nam là ngày nào?
A. 19/8/1945 B. 8/9/1945
C. 9/8/1995 D. 18/9/1994
4.Bài hát truyền thống của QĐND Việt Nam là bài nào?
A. Vì nhân dân quên mình B. Chúng tôi là chiến sĩ công an
C. Hành khúc ngày và đêm C. Tiến bước dưới quân kì
5.Bài hát truyền thống của CAND Việt Nam là bài nào?
A. Vì nhân dân quên mình B. Chúng tôi là chiến sĩ công an
C. Hành khúc ngày và đêm C. Tiến bước dưới quân kì
6.Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 11/9/1858 B. 1/9/1858
C. 9/1/1858 D. 19/1/1858
7.Pháp xâm lược Việt Nam làn 2 vào thời gian nào?
A. 2/9/1945 B. 23/9/1945
C. 9/2/1945 D. 29/3/1945
8.Cách mạng tháng 8 thành công ngày tháng năm nào?
A. 18/8/1945 B. 19/8/1945
C. 18/9/1945 D. 19/9/1945
9.Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập ngày nào?
A.3/9/1945 B. 1/9/1945
C. 5/9/1945 D. 2/9/1945
10.Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc ngày tháng năm nào?
A. 5/5/1954 B. 7/5/1954
C. 9/5/1954 D. 15/5/1954
11.Tiền thân của QĐND Việt Nam là đội vũ trang nào?
A. Giải phóng quân B. Cứu quốc quân 1,2,3
C. Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân D. Du kích Bắc Sơn
12.Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp bằng hiệp định nào?
A. Hiệp định Pari B. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
C. Hiệp Định thương mại tự do
 
Gửi ý kiến