Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ BẰNG EXELL CHUẨN LUÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Ánh
Ngày gửi: 08h:33' 19-10-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
A.   VÍ DỤ MINH HỌA


VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - MÔN TOÁN

"*MA TRẬN ĐỀ THI, KIỂM TRA"

" Cấp độ


Chủ đề" Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng


Vận dụng Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1.  Chủ đề 1: Rút gọn biểu thức và các câu hỏi liên quan ( Bài 1)
Bài số 1 1a 1b 1c 1c
Số điểm 0.25 0.25 1.25 0.25 2
Tỉ lệ % 2.5% 2.5% 12.5% 2.5% 20%
2. Chủ đề 2: Giải bài toán bằng cách lập pt hoặc hệ pt (Bài 2)
Bài số 2
Số điểm 0.25 0.75 1 2
Tỉ lệ % 2.5% 7.5% 10% 20%
3. Chủ đề 3: Giải hệ pt ( Bài 3)
Bài số 3 3.1 3.1
Số điểm 0.25 0.75 1
Tỉ lệ % 2.5% 7.5% 10%
4. Chủ đề 4: Đồ thị hàm số ( Bài 3)
Bài số 3 3.2ab 3.2ab 3b
Số điểm 0.5 0.25 0.25 1
Tỉ lệ % 5% 2.5% 2.5% 10%
5. Chủ đề 5: Hình học phẳng( Bài 4)
Bài 4 4.1a 4.1b 4.1c
Số điểm 1 1 0.5 2.5
Tỉ lệ % 10% 10% 5% 25%
6. Chủ đề 6: Hình học các khối đa diện(Bài 4)
Bài 4 4.2a 4.2b 0
Số điểm 0.5 0.5 1
Tỉ lệ % 5% 5% 10%
7. Chủ đề 7: Phương trình vô tỉ (Bài 5)
Bài 5
Số điểm 0.25 0.25 0.5
Tỉ lệ % 2.5% 2.5% 5%
Tổng số bài 5
Tổng số điểm 0.5 3.25 5.0 1.25 10
Tỉ lệ % 5% 32.5% 50% 12.5% 100%
 
Gửi ý kiến