Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn trung dũng
Ngày gửi: 23h:31' 16-10-2017
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT(TIN HỌC 8)
I .Lý Thuyết
1. Các từ khóa:
- Program: Khai báo tên chương trình
- Uses: Khai báo thư viện
- Begin: Bắt đầu chương trình
- End: kết thúc chương trình
- Var: Khai báo biến
- Const: từ khóa khai báo hằng
* Quy tắc đặt tên trong Pascal: tên không được trùng với từ khóa, tên không bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách.
2. Nội dung kiến thức trong bài thực hành 1:
- Mở 1 trang mới: File-> New. - Thoát chương trình: Alt+X hoặc File -> Exit
- Lưu: F2 hoặc File -> Save, Lưu với tên khác: File -> Save as
- Dịch chương trình: Alt+F9 - Chạy chương trình: Ctrl +F9
* Xem kỹ bài tập 2(Bài thực hành 1)
3. Kiểu dữ liệu
- Integer: kiểu số nguyên(giá trị từ: -32768 ->32767)
- Real: kiểu số thực(giá trị từ: 2,9x10^-39 -> 1,7x10^38 và số 0)
- Char: kí tự trong bảng chứ cái
- String: Xâu kí tự tối đa 255 kí tự
4. Các phép toán: Chú ý: + Mod:chia lấy phần dư( Vd: 5 mod 3=2)
+ Div: Chia lấy phần nguyên( VD: 5 div 3=1)
5. Một số lệnh giáo tiêp:
- Write() hoặc Writeln(): In thông báo ra màn hình
- Lệnh nhập dữ liệu: Read() hoặc Readln()
- Tạm dừng chương trình: Delay()
6. Sử dụng biến và hằng:
- CP khai báo biến: Var < danh sách biến>: < kiểu dữ liệu>;
- CP khai báo hằng: Const =;
- Lệnh gán trong ngôn ngữ lập trình: Tên biến <- Biểu thức
- Lện gán trong Pascal: Tên biến:=< Biểu thức hay giá trị>;
II. Thực hành
Câu 1: Sửa lỗi chương trình
Hãy chỉ ra lỗi và sửa lỗi trong chương trình sau :
Const pi:=3.1416;
Var cv,dt:integer
R:real;
Begin
R=5.5
Cv=2*pi*r;
Dt=pi*r*r;
Writeln(‘chu vi la:= cv’);
Writeln(‘dien tich la:=dt’);
Readln
End.
Câu 2: Viết 1 chương trình Pascal đơn giản
Viết chương trình tính chỉ số khối cơ thể BMI theo công thức BMI=, trong đó w là cân nặng của một người (tính bằng kilôgam),h là chiều cao của người đó (tính bằng mét).

Xem kỹ 2 bài thực hành: Bài thực hành 2 và Bài thực hành 3
 
Gửi ý kiến