Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 21h:40' 15-10-2017
Dung lượng: 72.6 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
---oOo---GIÁO ÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH KHỐI 10

BÀI 1 :TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CÚA DÂN TỘC
VIỆT NAM.


Giáo viên: Nguyễn Văn Dũng

NĂM HỌC: 2017 -2018 PHÊ DUYỆT
Ngày …. Tháng …. Năm 2017.
HIỆU TRƯỞNG
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................GIÁO ÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH KHỐI 10
BÀI 1 :TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CÚA DÂN TỘC
VIỆT NAM.


Giáo viên: Nguyễn Văn Dũng
NĂM HỌC: 2017 -2018
BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC
VIỆT NAM
(số tiết: 04)
Tiết 1: LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
MỤC TIÊU, YÊU CẦU.
Mục đích:
Về Kiến thức:
Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam.
Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.
Về kĩ năng :
Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt nam.
Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Về thái độ:
Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Yêu cầu:
Hình thành ý thức chân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
Xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
NỘI DUNG, THỜI GIAN
Nội dung: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I – TK X)
Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X-TK XIX)
Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực đân nửa phong kiến
Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 – 1954
Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)
Trọng tâm:
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.
Thời gian
Tổng số: 4 tiết.
Phân bố thời gian:
Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam.
Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước
Truyền thống lấy nhỏ chống lớn , lấy ít địch nhiều
Tiết 3: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh toàn diện
Truyền thống thắng giặc bằng trí thong minh, sang tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo.
Tiết 4: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
Truyền thống đoàn kết
Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức:
- Lên Lớp: tập trung.
- Luyện Tập: HS học lý thuyết tại nhà.
- Hội Thao: không
Phương pháp:
- Đối với giáo viên: Diễn giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Đối với học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
ĐỊA ĐIỂM
Phòng học trường THPT Lê Qúy Đôn
VẬT CHẤT
- Đối với giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tranh ảnh ( nếu có)
- Đối với học sinh: Vở học sinh, sách giáo khoa.

PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG
TỔ CHỨC GIẢNG BÀI
1. Tập hợp lớp kiểm tra:
- Tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra trang bị vật chất, trang phục.
2. Phổ biến các qui định:
- Học tập, kỷ luật.
- Học tập nghiêm túc, trang phục ( đồ thể dục + mang giầy).
3. Kiểm tra bài cũ: Là tiết đầu tiên nên giáo viên làm quen với lớp khoảng 5 phút. Đưa ra các quy định trong quá trình học tập,
 
Gửi ý kiến