Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án HĐNGLL lớp 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lý
Ngày gửi: 18h:32' 15-10-2017
Dung lượng: 44.8 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHốI CHƯƠNG TRìNH
HOạT ĐộNG NGOàI GIờ LÊN LớP KHốI 7
Tháng
Chủ đề
Gợi ý nội dung hoạt động
Tiết

9
Truyền thống nhà trường
- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
- Tập các bài hát quy định
1
2

10
Chăm ngoan học giỏi
- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ và cá nhân
- Hội vui học tập
3
4

11
Tôn sư trọng đạo
- Lễ đăng kí tuần học tốt với chủ đề hoa điểm tốt dâng thầy cô.
- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11
5

6

12
Uống nước nhớ nguồn
- Tìm hiểu về những người con anh hùng của quê hương đất nước
- Hội vui học tập
7

8

1-2
Mừng Đảng mừng xuân

- Sinh hoạt văn nghệ mừng đảng mừng xuân
- Xây dựng KH thực hiện “Trường xanh-sạch-đẹp”
9 -10

11- 12

3
Tiến bước lên Đoàn
- Thảo luận kế hoạchchuẩn bị hội trại 26/3
- Trao đổi kế hoạch rèn luyện theo gương sáng đoàn viên.
13
14

4
Hòa bình và hữu nghị
- Sinh hoạt văn nghệ 30/4
- Hội vui học tập
15
16

5
Bác Hồ kính yêu
- Tìm hiểu 5 điều bác hồ dạy thiếu nhi
- Thảo luận chủ đề: bác hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với bác hồ.
17
18

6-7-8
Hè vui, khỏe và bổ ích
- Hoạt động rèn luyện thân thể
- Ônập văn hóa
- Các hoạt động xã hội ở địa phương
19-20
21-22
23-24

 Tiếp nhận:
Ngày soạn: 14/09/2017
Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường
TIếT 1: THảO LUậN NộI QUY Và NHIệM Vụ NĂM HọC
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện.
2. Kỹ năng:
- Giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp trong hoạt động.
3. Thái độ:
- Có ý thức trong việc lựa chọn cán bộ lớp năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao.
II. Chuẩn bị
Gv: Giáo án, giáo án Powerpoint.
Hs: Chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
III. Phương pháp dạy
- Giao nhiệm vụ.
- Hoạt động nhóm.
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.
- Nêu vấn đề.
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định lớp:
2. Kiêm tra bài cũ
3. Bài mới (vào bài)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Năng lực hình thành

GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận
GVCN quan sát lớp

GVCN kết luận
GVCN quan sát lớp

GVCN nhận xét tinh thần buổi thảo luận và nhắc nhở thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.
GVCN yêu cầu lớp hát tập thể.
Tập thể lớp hát bài: Lớp chúng mình kết đoàn
Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Lớp trưởng đề nghị một số bạn làm thư kí.
Lớp trưởng mời bạn lớp phó học tập đọc bản nội quy và nhiệm vụ năm học
Lớp trưởng cho lớp thảo luận.
HS thảo luận theo đơn vị tổ
 
Gửi ý kiến